Najave i izvješća / 13. listopada 2014.

Materijali: Primjena ICT-a u nastavi geografije-edukativne igre i alati

Materijali sa stručnog skupa učitelja i nastavnika geografije Primjena ICT-a u nastavi geografije – edukativne igre i alati koji je održan 27. kolovoza 2014. u OŠ Dobriša Cesarić u Osijeku i 28. kolovoza u OŠ Vladimir Nazor u Slavonskom Brodu.

Dokumenti