Najave i izvješća / 9. rujna 2022.

Materijali i izvori u procesu poučavanja u nastavi njemačkoga jezika

Državni stručni skup Materijali i izvori u procesu učenja i poučavanja održan je 31. kolovoza 2022. s početkom u 8.50 h. Skup je održan online, putem platforme Zoom. Skupu je nazočilo više od 600 sudionika.

Skup je uvodnom riječju otvorio viši savjetnik za njemački jezik Marko Javorina, uz prenošenje pozdrava ravnateljice dr. sc. Dubravke Brezak Stamać te uz pozdravnu riječ više savjetnice za njemački jezik Izabele Potnar Mijić.

Dr. sc. Irena Horvatić Bilić sa Sveučilišta u Zagrebu objasnila je u svom predavanju kako se i koji se društveni oblici rada koriste u obradi materijala i izvora, koje se jezične kompetencije potiču različitim nastavnim materijalima te koje se teme koriste kod određenih sadržaja i zadataka.

Dr. Gerald Hühner u svom je predavanju pojasnio primjenu koncepta CLILiG-a i neposrednu primjenu u praksi na nizu detaljnih primjera.

Lara Hedžić, predavačica i gošća sa Sveučilišta u Sarajevu, govorila je o ulozi sadržaja vezanih uz kulturu i civilizaciju u nastavi njemačkog jezika te zorno prikazala tu ulogu pomoću primjera iz raznih nastavnih materijala i udžbenika.

Dr. Ulrich Dronske predstavio je materijale za slušanje i razumijevanje u srednjoj školi.

Yvonne Klietz, stručnjakinja za nastavu na Goethe-Institutu Hrvatska, elaborirala je izradu materijala za osnovnu školu, s naglaskom na svakodnevne životne situacije.

Dr. sc. Sunčica Sabljak u svom se predavanju koncentrirala na materijale u području ugostiteljstva i turizma.

Renata Marinkovič Krvavica predstavila je materijale u predškolskom odgoju te za početne razrede osnovne škole.

Na kraju skupa viši savjetnik za njemački jezik zahvalio je sudionicima skupa i predavačicama i predavačima. Sudionici su nakon skupa predali obrasce evaluacije skupa i pojedinih predavanja u elektroničkom obliku. Skup je većinski ocijenjen vrlo pozitivno –  ocijenili su ga tako sudionici, ali i predavačice te predavači. Sudionici su osobito pohvalili velik broj praktičnih primjera, sudjelovanje izvornih govornika te pripremljenost predavača i predavačica, ali i podijelili konstruktivnu kritiku u vezi s pojedinim dijelovima skupa i predavanja.

Viši savjetnik za njemački jezik
Marko Javorina, prof.
Viša savjetnica za engleski i njemački jezik
Izabela Potnar Mijić, prof.

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik Ružica Kandić, prof.

Evaluacija

(docx: 341,62 KB)

Preuzmi