Najave i izvješća / 27. listopada 2016.

Materijale s međužupanijskih stručnih skupova za učitelje i nastavnike kemije, Rijeka rujan 2016.

Objavljujemo Materijale s međužupanijskih stručnih skupova za učitelje i nastavnike kemijekoje je održala viša savjetnica za kemiju Borjanka Smojver u rujnu 2016. godine u Rijeci.

Dokumenti