Najave i izvješća / 8. rujna 2011.

Materijal sa stručnog skupa za učitelje i nastavnike informatike – računalstva Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

U prostorima novog Sveučilišnog kampusa u Rijeci održan je 29. kolovoza 2011. stručni skup za učitelje i nastavnike informatike – računalstva Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije. Predavanja su održali : prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić, Darko Jureković, Hrvoje Balen, Miroslav Ivančević i Goran Paulin. Više od 130 sudionika skupa dobilo je informacije o metodici nastave informatike, a upoznati su i s najnovijim vijestima o nekim programskim alatima. Pored toga govorilo se i o motivaciji i usmjeravanju darovitih učenika u informatičku struku te održavanju informatičke učionice. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.

Eugen Ban, prof.
viši savjetnik za teh. kulturu i informatiku

Dokumenti