Najave i izvješća / 6. srpnja 2015.

Materijali sa međužupanijskog stručnog skupa knjižničara održanog u Novskoj

U srijedu  1. srpnja 2015. školski knjižničari Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i  Virovitičko-podravske županije družili su se u Novskoj na međužupanijskom stručnom skupu.

Domaćin je bila OŠ Novska, a skupu je nazočilo sedamdesetak školskih knjižničara. Sudionike su pozdravili gradonačelnik Novske  Vlado Klasan, bivši i sadašnji v.d. pročelnik za kulturu, prosvjetu i sport Sisačko-moslavačke županije Ivan Lovreković i Darjan Vlahov, ravnateljica škole Antonija Mirosavljević i viša savjetnica AZOO-a  Biserka Šušnjić.

Vrlo lijep i nadahnut program pripremili su učenici OŠ Novska, a prikazana je i prezentacija i kratak film o zanimljivom projektu Starinska učionica o kojem je govorila učiteljica hrvatskoga jezika Kristina Grdur (može se pogledati na youtubeu). Knjižnicu škole domaćina predstavila je Melisanda Masnica. 

Tema skupa bila je Cjelovita kurikularna reforma, prezentaciju i radionice održali su Zorka Renić, Josip Strija i Jadranka Groza, voditelji županijskih stručnih vijeća školskih knjižničara.

Nakon obilaska Gradske knjižnice i Glazbene škole slijedili su primjeri dobre prakse: Nataša Šporčić, OŠ Vladimira Vidrića Kutina: Razvoj kurikulumske kulture – izrada i evaluacija školskog kurikuluma; Hrvoje Mesić, Graditeljsko geodetska škola Osijek: Ogledni sat knjižnično-informacijskog obrazovanja na temu Stereotipi i predrasude;  Mirjana Milinović, OŠ Rovišće: Priprema za sat izrade sažetka na satu biologije – tema ovisnosti. Upravo primjeri dobre prakse najtraženiji su dio stručnih skupova jer su oni poticaj, motivacija, pomoć  i vrlo dobar oblik suradnje među knjižničarima.

Školski knjižničari nisu samo kolege po struci, već i prijatelji, pa su  im ovakva druženja nadahnuća za nove aktivnosti, ideje i suradnju.

Jadranka Groza, voditeljica ŽSV-a

Dokumenti