Najave i izvješća / 20. listopada 2022.

Ljetna škola za odgajatelje u učeničkim domovima o temi poduzetništvo i razvijanje financijske pismenosti učenika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, od 29. do 30. rujna 2022. na platformi ZOOM održan je državni stručni skup namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima, zdravstvenim voditeljima i ravnateljima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj. Predavači su, svaki iz specifičnoga znanstvenog diskursa, govorili o međupredmetnoj temi poduzetništvo, podijelili iskustvo, podsjetnike na teoriju i praksu i motivirali sudionike za rad na osobnom i profesionalnom razvoju.

Pozdravnu riječ i uvod u temu skupa održala je Miljenka Galić, dipl. ped., viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge.

Sudionici su u uvodnom dijelu skupa potaknuti na promišljanje o važnosti financijskog opismenjavanja koje je potrebno da bismo mogli lakše donositi utemeljene odluke o financijskim proizvodima i uslugama te izrađivati osobne ili obiteljske proračune u skladu sa svojim potrebama. Naglašena je važnost da učenici uče o aktivnome i odgovornome sudjelovanju u društvu, gdje im učenje za poduzetništvo otvara vrata raznim životnim mogućnostima i perspektivama. Važno je da se škole i učenički domovi otvore prema svom okruženju, povežu s lokalnom zajednicom, upoznaju učenike s ljudima različitih zanimanja, poduzetnicima, gospodarskim i financijskim stručnjacima te s poslovnom zajednicom. Posebno je naglašena važnost profesionalnog usmjeravanja koje je dio odgojno-obrazovnog rada odgajatelja i stručnih suradnika.

Uvodno predavanje Cjeloživotno profesionalno i usmjeravanje i razvoj karijere – razina politika održala je Irena Bačelić, načelnica sektora za tržište rada iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Naglasila je važnost pružanja usluge profesionalnog usmjeravanja u svim fazama života u skladu s potrebama pojedinaca što je postala nit vodilja u europskim politikama. Pri tome je fokus na usmjeravanju koje reflektira promjene na tržištu rada.

O Profesionalnom usmjeravanju – ulozi i odgovornosti odgojno-obrazovne ustanove, govorila je dr. sc. Višnja Perin iz Udruge djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR. Mlade ljude potrebno je sustavom profesionalnog usmjeravanja u školama upoznati s mogućnostima prijelaza sa „sigurnog radnog mjesta“ na „sigurnu zapošljivost“ – pojavom  koja uključuje novi pristup radnom  mjestu i zapošljavanju.

Predavačice iz udruge Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju, Ana Vrbošić, dipl. oec. i Daniela Pinci Grgat, dipl. oec., uvele su sudionike u  temu poduzetništva, a održale su i korisno  predavanje o aktualnoj temi izazova planiranja kućnog budžeta. Praktične primjere i prijedloge uvođenja financijske pismenosti u učeničke domove u školama predstavila je mr. sc, Marina Ralašić iz udruge Štedopis te je sudionike uputila na konkretne primjere pedagoških radionica koje Udruga provodi.

Odgajatelji i stručni suradnici podijelili su primjere dobre prakse u području razvijanja financijske pismenosti učenika, a odgajatelj Goran Knežević, prof., predstavio je priručnik Mala domska pedagogija – život i odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu.

Mr. sc. Nataša Tomić i Jasna Majić, mag. ped., predstavile su zanimljivom prezentacijom brojne aktivnosti Učeničkog doma Lovran, a pozitivna iskustva sudjelovanja u Erasmus+ projektu „Razvijanje aktivnih i ekološki osviještenih generacija kroz unapređivanje vlastitih kompetencija“ prenijeli su odgajatelji i ravnateljica iz učeničkog doma Podmurvice u Rijeci.

 Ovaj je stručni skup ponudio odgovore na pitanja kako odgojno-obrazovni sustav može i treba potaknuti kvalitetno profesionalno usmjeravanje vezano za odabire zanimanja i karijere. Također su otvorena pitanja o mogućnostima razvijanja odgovornosti učenika za vlastito financijsko planiranje čemu treba prethoditi kvalitetan program koji će ih potaknuti na poduzetničko mišljenje i djelovanje.

Provedena evaluacija pokazala je iznimno zadovoljstvo sudionika odabirom teme te izborom sadržaja i predavača.

Evaluacija

(docx: 93,00 KB)

Preuzmi