Najave i izvješća / 16. srpnja 2021.

Kritičko i kreativno razmišljanje i stvaranje u nastavi vizualnih umjetnosti i dizajna

Državni stručni skup namijenjen nastavnicima stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna s temom Kritičko i kreativno razmišljanje i stvaranje u nastavi vizualnih umjetnosti i dizajna održan je 7. srpnja 2021.kao hibridni model stručnog usavršavanja u trajanju od 8 sati (verzija u živo) i 4 sata (verzija na daljinu) na dvjema lokacijama, uMuzeju antičkog stakla i Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zadru. Na stručnom skupu je bilo 86 sudionika.

Cilj oglednih aktivnosti bioje upoznavanje muzeja smještenog u obnovljenoj palači Cosmacendi iz 19. st., na bastionu Moro, i ponuditi nastavnicima razgledavanje jedinstvene kolekciju antičkog stakla uz promoviranje ideju otvorenosti i primijenjenosti umjetnosti stakla uopće. Muzej antičkog stakla je ponajprije arheološki muzej specijaliziran za stakleni materijal iz razdoblja antike. Staklo nam je bila ideja vodilja i ključni element cijelog stručnog seminara. U Muzeju antičkog stakla multimedija je integralni dio stalnog postava i imala je važnu ulogu u prezentaciji samih muzejskih predmeta. Nadalje, uz predavanja i razgled nastavnici su sudjelovali u radionicama izrade nakita izvedenog tehnikom fuzije. Na vrlo zanimljiv način, uz vizualne prikaze autorice, prikazano je nastajanje nakita, u čemu su naglašeni dekorativni elementi boje i stakla murano u izravnom dodiru s vatrom. Nastavnici su aktivno istraživali vlastite vizualne kreacije. Razgledavanje izložbe ZVORNICI, KOPIJE, IMITATI – muzejski predmeti, organizirano je uz stručno vodstvo višeg kustosa Šime Perovića.

Poticanje kreativnog i kritičkog mišljenja u okviru krovne teme  bili su ključni aspekti u edukaciji s ciljem poticanja slobodnog i stvaralačkog mišljenja gdje su nove, neobične i originalne ideje i inovacije više nego poželjne u nastavi. Nastavili smo s primjerima dobre prakse i suvremenim pedagogijskim pristupima koji  podržavaju ideju da se nastava može realizirati na različite i učeniku prihvatljive načine uvažavajući njegov osobni stil i dinamiku učenja. Ovdje su bili prikazali neki od primjera i zadataka originalnosti koji bi mogli potaknuti raznolikost zamisli u traženju nekih razloga ili načina u rješavanju problema. Nadalje, u zaključcima od nastavnika se očekuje osuvremenjivanje i preuređivanje postojećih konstrukata, predlaganje novih ideja, kreativno stvaranje jer samo sustavnim uvježbavanjem i usavršavanjem zajedno s učenicima mogu razvijati istraživačke vještine i biti uspješni u njihovoj realizaciji.

Zaključak je da je uvijek potrebno podijeliti iskustva s kolegama jer se na taj način potiče suradnja i kreativnost te uvijek otvara put novim idejama. Nastavnici su s ostalim kolegama bili povezani korištenjem tehnologije u nastavi (virtualno okruženje putem platforme Microsoft Teams),kreativnim predočavanjem i komuniciranjem građe Muzeja.

Blaga Petreski, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 58,99 KB)

Preuzmi