Najave i izvješća / 26. svibnja 2021.

Ključna obilježja primjene Kurikuluma materinskih jezika nacionalnih manjina ovisno o modelu obrazovanja

Državni stručni skup za djelatnike odgojno- obrazovnih ustanova na jeziku i pismu nacionalnih manjina na području Republike Hrvatske pod nazivom Ključna obilježja primjene Kurikuluma materinskih jezika nacionalnih manjina ovisno o modelu obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Model A, B i C obrazovanja) održan je online 20. i 21. svibnja 2021. Stručno usavršavanje organizirale su više savjetnice za nacionalne manjine Agencije za odgoj i obrazovanje, a sadržaji skupa razrađeni su kroz tri cijeline. Na skupu je sudjelovalo 145 obrazovnih djelatnika.

Kroz plenarna predavanja, skupu su se predstavili prof. dr. sc. Siniša Tatalović, s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Filip Škiljan, s Instituta za migracije i narodnosti, Nandor Čapo, prof., ravnatelj Uprave za nacionalne manjine Ministarstva znanosti i obrazovanja i Andrea Sales, prof., s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Padovi.

U okviru cjeline Jezična, književna i kulturna tradicija nacionalnih manjina razmatrana su kulturna obilježja specifična za pojedinu nacionalnu manjinu i za koje se smatra da je neophodno da postanu sastavni dio nacionalnih kurikuluma materinskih jezika u svakom modelu obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Održale su se i četiri radionice u digitalnom okruženju u kojima je predstavljeno deset primjera dobre prakse u poučavanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i vodila se primjerena rasprava i razmjena iskustva.

Time su sudionici:

  • razmotrili suvremene pristupe u provođenju nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina;
  • ojačali svijest da je materinski jezik najmoćniji alat za očuvanje i razvoj kulturne baštine i identiteta nacionalnih manjina;
  • promicali aktivnu komunikaciju na materinskom jeziku u cilju poticanja i priznavanja jezične raznolikosti i višejezičnosti u obrazovanju;
  • razvili potpunu svijest o jezičnoj, književnoj i kulturnoj tradiciji nacionalnih manjina;
  • primijenili multikulturalizam kao model za prevladavanje sukoba.

Predstavljene su specifičnosti i različitosti obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina kao i ono što je zajedničko: ljubav prema materinskom jeziku, privrženost tradicijama i svojim korijenima, poštivanje svog porijekla i želja da ono bude prepoznatljivo.

Razmjena iskustva, poticanje kreativnosti, jačanje kompetencije poučavanja i društvenih vještina osnovna su obilježja za izgradnju suživota, tolerancije i pozitivnog okruženja i time razvoj sustava obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 15,62 KB)

Preuzmi