Najave i izvješća / 2. listopada 2023.

Kako teme kulturnog identiteta i baštine implementirati u nastavu

Interdisciplinarni državni stručni skup Kulturni identitet i baština održan je 25. kolovoza 2023. u Arheološkoj zbirci Osor u Osoru. Na početku stručnog skupa sudionicima su se pozdravnim govorom obratili voditelji i organizatori stručnog skupa mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe, Ivana Ivančić Medved, prof., viša savjetnica za natjecanje i smotre, i Andreja Burić, prof., viša savjetnica za sociologiju i politiku i gospodarstvo, i u ime v. d. ravnatelja Darie Kurtić, prof., pozdravili sudionike skupa, predstavili program i predavačice. Sudionike je pozdravila i pročelnica grada Mali Lošinj Marina Žunić, a potom je dr. sc. Nansi Ivanišević, predsjednica nevladine organizacije Prokultura – Opservatorij kulturnih politika – Split, održala predavanje o projektu Dani baštine i turizma za mlade – smotra Turističke kulture.

Prvo je predavanje Uloga kulturnog identiteta i baštine u kulturnom turizmu održala prof. dr. sc. Zrinka Zadel u kojem je objasnila da kulturna baština u svom materijalnom i nematerijalnom obliku predstavlja kulturni identitet određenog naroda. Razvojem kulturnog turizma ostvaruju se višestruke prednosti poput očuvanja i oživljavanja lokalnih tradicionalnih obrta, običaja, kulturno-povijesnih spomenika, zgrada, mjesta te jačanja kulturnog identiteta. Predavačica je govorila o glavnom cilju kulturnog turizma koji je formiranje kvalitetnog kulturno-turističkog proizvoda kojim će se zadovoljiti potrebe posjetitelja, ali na način da se kulturna baština ne uništava. Istaknula je da zbog toga razvoj kulturnog turizma mora uvažavati specifičnosti kulturne baštine, temeljiti se na strateškom planiranju i upravljanju kako bi se ostvarile sve prednosti, a negativni utjecaji turizma na kulturnu baštinu izbjegli ili sveli na najmanju moguću mjeru.

Slijedilo je predavanje Identitet i kulturna baština u strukovnom obrazovanju Monike Belle, dipl. oec., voditeljice Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije, inženjerstvo i mobilnost Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prikazala je primjere implementacije sadržaja vezanih za identitet i kulturnu baštinu u više sektora u strukovnim školama te primjere drugih dionika i institucija usko povezanih sa strukovnim školama koji promiču turističku valorizaciju kulturne baštine u strukovnom obrazovanju. Predavačica je potom iznijela iskustva strukovnih škola i nastavnika koji promiču takvu valorizaciju kulturne baštine i osobna iskustva predavača u radu s učenicima u strukovnoj školi vezana za podizanje svijesti učenika i općenite populacije o vrijednosti identiteta i kulturne baštine Republike Hrvatske.

Treće je predavanje održala Ivančica Šebalj, prof., izvrsna savjetnica, koje je naslovila Identitet – promjenjiva konstanta kulturne baštine. Navela je da kultura i povijesne promjene izravno utječu na identitete pojedinca i naroda i ponekad nastaje kao rezultat konstantne interakcije s drugima i različitima, bez obzira radi li se o političkim ili društvenim događajima, ili pak kulturnom nasljeđu. Istaknula je da je osobito važno kako ćemo, mi koji imamo najjači i najizravniji utjecaj na mlade ljude, usaditi osjećaj brige za vlastitu kulturu koja je ugrađena u temelje europske kulturne baštine. Svijest o kulturnoj baštini potrebna je da bi se očuvao vlastiti identitet, kao i identitet naroda, a učenje o kulturi očuvanja vlastitog identiteta moguće je u svim područjima odgoja i obrazovanja, uz istovremeno razvijanje kulture putovanja radi upoznavanja tuđih i osvješćivanja vlastitih vrijednosti.

Zadnje je predavanje Banov brk u funkciji kulturnog identiteta jednoga grada izložila Zvonimira Špoljar, prof. mentorica, kojim je predstavila jednogodišnji Projekt Banov brk osmišljen unutar Učeničke zadruge Ban Srednje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića. Prikazala je kako je projekt interdisciplinarno spojio sve sekcije Zadruge kroz izvannastavnu aktivnost učeničko zadrugarstvo te građanski odgoj i obrazovanje, kao i sam spoj s turističkom zajednicom. Sudionici su mogli čuti kako su zajedničkim radom i samim produktima projekta učenici pokazali svoju kreativnost, inovativnost, poduzetništvo, samoodrživost, ali i želju za pomoć potrebitim učenicima prodajom izrađenih proizvoda.

Evaluacija

(docx: 157,11 KB)

Preuzmi