Najave i izvješća / 28. siječnja 2022.

Izvještaj o održanom državnom stručnom skupu Filozofija umjetnosti

Stručni skup za nastavnice i nastavnike filozofije Filozofija umjetnosti održan je 18. siječnja 2022. Ovo je bio četvrti od pet skupova za nastavnike i nastavnice filozofije koji su tematski povezani s izbornim domenama novoga kurikula filozofije.

Za sudjelovanje na skupu mogli su se prijaviti nastavnici i nastavnice filozofije iz cijele zemlje i u tome je smislu skup imao državni karakter. Skup je održan u online okruženju, a korištena je komunikacijska aplikacija Zoom. Na skup se prijavilo 124 kolegica i kolega, dok je broj sudionika tijekom skupa varirao.

Osnovni je cilj skupa bio upoznati nastavnike i nastavnice s odabranim aspektima rasprave unutar suvremene filozofije umjetnosti te im na taj način pružiti stručnu podršku za koncipiranje, pripremu i izvođenje nastave te izborne domene.

Predavačica na stručnom skupu, doc. dr. Iris Vidmar Jovanović s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, organizirala je svoje izlaganje u tri dijela. Prvi je dio bio posvećen pitanju mogućnosti esencijalističkog definiranja umjetnosti, najznačajnijim esencijalističkim teorijama i njihovim poteškoćama, dok se drugi bavio raspravom o estetskoj, etičkoj i kognitivnoj vrijednosti umjetnosti. U trećem je dijelu predavačica govorila o relevantnosti filozofije umjetnosti u kontekstu drugih filozofskih disciplina (filozofije uma, ontologije, epistemologije i filozofije jezika), ali i o njezinoj važnosti u kontekstu ciljeva nastave predmeta poput hrvatskog jezika, glazbene i likovne umjetnosti i etike.

Predavačica je za sudionike skupa pripremila popis ključne literature. Cijeli skup je snimljen i bit će dostupan nastavnicima i nastavnicama u CARNET-ovoj virtualnoj učionici filozofije.

U pozivu na stručni skup sudionicima je poslana i poveznica na Google Forms da bi ispunili evaluacijski upitnik. Upitnik je ispunio 71 sudionik skupa (u prilogu). Sažetak informacija dobivenih pomoću evaluacijskog upitnika je sljedeći:

  • velika većina sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac (87%) smatra da je tema skupa u potpunosti ili u velikoj mjeri povezana s realnim potrebama nastavnika
  • svi sudionici skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac smatraju da je predavačica bila u potpunosti ili u velikoj mjeri dobro pripremljena te da su izlaganja u potpunosti ili u velikoj mjeri bila dobro strukturirana i jasna
  • gotovo svi sudionici skupa (98,6%) koji su ispunili evaluacijiski obrazac smatraju da su izlaganja bila dobro prilagođena njihovu inicijalnom poznavanju teme
  • 93% sudionika skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac procjenjuje kvalitetu stručnog skupa u cjelini vrlo visokom.

Tomislav Reškovac, prof.

Evaluacija

(docx: 185,02 KB)

Preuzmi