Najave i izvješća / 29. prosinca 2021.

Izvještaj o održanom državnom stručnom skupu Filozofija uma

Stručni skup za nastavnice i nastavnike filozofije  Filozofija uma održan je 21. prosinca 2021. Ovo je bio treći od pet skupova za nastavnike i nastavnice filozofije koji su tematski povezani s izbornim domenama novoga kurikula filozofije.

Za sudjelovanje na skupu mogli su se prijaviti nastavnici i nastavnice filozofije iz cijele zemlje i u tome je smislu skup imao državni karakter. Skup je održan u online okruženju, a korištena je komunikacijska aplikacija Zoom. Na skup se prijavilo 83 kolegica i kolega, dok je broj sudionika tijekom skupa varirao.

Skup je započeo u 18 i završio u 21:30 sati i u potpunosti se odvijao prema predviđenom programu.

Osnovni je cilj skupa bio upoznati nastavnike i nastavnice s najznačajnijim aspektima rasprave unutar filozofije uma te im na taj način pružiti stručnu podršku za koncipiranje, pripremu i izvođenje nastave te izborne domene.

Predavač na stručnom skupu dr. sc. Pavel Gregorić, znanstveni savjetnik Instituta za filozofiju u Zagrebu, organizirao je svoje izlaganje u tri dijela. U prvom je dijelu izložio kratki povijesni pregled discipline, u drugome je predstavio najznačajnije teorije odnosa uma i tijela, njihove ključne argumente i najrelevantnije prigovore koji se tim teorijama i argumentima upućuju, dok je treći bio posvećen problemima u vezi s osnovnim značajkama mentalnih stanja i s pojmom svijesti. Predavač je za sudionike skupa pripremio popis ključne literature. Cijeli skup je snimljen i bit će dostupan nastavnicima i nastavnicama koji nisu mogli prisustvovati.

U pozivu na stručni skup sudionicima je poslana i poveznica na Google Forms da bi ispunili evaluacijski upitnik. Upitnik je ispunilo 58 sudionika skupa (u prilogu). Sažetak informacija dobivenih pomoću evaluacijskog upitnika je sljedeći:

  • velika većina sudionika skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac (88%) smatra da je tema skupa u potpunosti ili u velikoj mjeri povezana s realnim potrebama nastavnika
  • svi sudionici skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac smatraju da je predavač bio u potpunosti ili u velikoj mjeri dobro pripremljen te da su izlaganja u potpunosti ili u velikoj mjeri bila dobro strukturirana i jasna
  • svi sudionici skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac smatraju da su izlaganja bila dobro prilagođena njihovu inicijalnom poznavanju teme
  • više od 91% sudionika skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac procjenjuje kvalitetu stručnog skupa u cjelini vrlo visokom.

27. prosinca 2021.                                                     Tomislav Reškovac, prof.

Evaluacija

(docx: 145,87 KB)

Preuzmi