Najave i izvješća / 16. siječnja 2023.

Izvješće s državnoga stručnog skupa Povezanost postupaka vrednovanja u nastavi biologije

Državni stručni skup Povezanost postupaka vrednovanja u nastavi biologije, za učitelje i nastavnike biologije, održan je 4. siječnja 2023. godine u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod. Sudionike je u ime ravnateljice škole domaćina pozdravila zamjenica Snježana Kičeec, dr. vet. med. U ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać te u svoje ime, sve je sudionike pozdravila viša savjetnica za prirodu i biologiju Marina Ništ.

Cilj je stručnoga skupa bio analizirati i primijeniti konstruktivno usklađeno poučavanje u nastavi biologije s naglaskom na vrednovanje tijekom nastavnog procesa i posebnim osvrtom na prilagodbu vrednovanja rada učenika s teškoćama te uvježbati način bodovanja problemskih zadataka. Na skupu je sudjelovalo četvoro predavača i 60-ak sudionika.

Izv. prof. dr. sc. Irena Labak, s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, svoje je predavanje Usmjeravanje procesa učenja i poučavanja na temelju vrednovanja održala putem video poziva. Tijekom izlaganja sudionici su upoznati sa strukturiranim opažanjem nastave kako bi unaprijedili vlastitu praksu formativnog vrednovanja, a time i praksu poučavanja. Objašnjena im je važnost kolegijalnog opažanja s ciljem unapređivanja školske prakse.  Također su razmotrili vrednovanje naučenog u funkciji vrednovanja za učenje i kao učenje. U tu svrhu sudionici su naučili kako analizirati pisanu provjeru znanja te kako napraviti osvrt rezultata pisane provjere u odnosu na način poučavanja i učenja, a sve s ciljem  konstruiranja unutarnje povratne informacije o procesu poučavanja odnosno učenja. Takva praksa refleksije vodi do pozitivnih promjena u znanju i vještinama poučavanja koje pak izazivaju promjene u nastavnom procesu i učinkovito učenje.

Filip Babić, mag. edu. biologije i kemije, nastavnik biologije u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša, Đakovo, radionicom Problemski zadaci iz biologije – izazov za vrednovanje, omogućio je sudionicima aktivno sudjelovanje u vrednovanju rješenja i načina bodovanja četiri različita problemska zadatka. Sudionici su u malim skupinama predlagali svoje načine bodovanja, međusobno uspoređivali i analizirali ideje te zatim dobili povratnu informaciju voditelja. Tako su mogli prepoznati značenje, ali i složenost sastavljanja, korištenja i vrednovanja problemskih zadataka u nastavi biologije.

Ozrenka Meštrović, prof., učiteljica biologije u OŠ Antuna Gustava Matoša, Vinkovci, u interaktivnom predavanju i radionici Modificiranje vrednovanja učenicima s teškoćama u učenju, analizirala je sa sudionicima mogućnosti prilagodbe izrade i vrednovanja ispita znanja za učenike s teškoćama u učenju. Sudionici su također radili u malim skupinama, na konkretnim zadacima i prezentirali svoje prijedloge.

Marina Ništ, prof., viša savjetnica za prirodu i biologiju, analizirala je sa sudionicima smjernice za vrednovanje i opisno praćenje u Prirodi i Biologiji i podsjetila ih na ključne dokumente koje im u tome mogu pomoći. Pomoću konkretnih primjera iz prakse sudionici su raspravljali o vođenju bilježaka u e-Dnevniku te dobili određene preporuke.

Tijekom i nakon svakog predavanja/radionice voditelji su odgovarali na pitanja sudionika, a na završetku skupa, viša savjetnica Marina Ništ napravila je refleksiju na održana predavanja te pozvala sudionike da ispune evaluacijski obrazac.

Evaluacija stručnoga skupa pokazuje da su sudionici prepoznali aktualnost sadržaja i primjenjivost tema u praksi te značaj stručnoga skupa za osobni profesionalni razvoj. Sva predavanja/radionice sudionici su sa više od  97 % glasova ocijenili izvrsnima ili vrlo uspješnim, o čemu svjedoči i opća ocjena skupa 4.95. Kao najveće vrijednosti skupa sudionici ističu stručnost i pristupačnost predavača, njihovu spremnost da podijele i pozitivna i negativna osobna iskustva, aktualnost i primjenjivost svih tema u svakodnevnom radu, diskusiju i razmjenu iskustava, interakciju sudionika uživo u radioničkom obliku rada, teme predavanja i primjere iz prakse, organizaciju Skupa. Neki sudionici ističu da su ovakvi skupovi uvijek prilika za podsjećanje ili dopunjavanje zaboravljenih znanja.

Izvješće sastavila: Marina Ništ, viša savjetnica za prirodu i biologiju

Evaluacija

(docx: 74,77 KB)

Preuzmi