Najave i izvješća / 3. studenoga 2022.

Izvješće s Državnog stručnog skupa za učitelje glazbene kulture i nastavnike glazbene umjetnosti – Dani crkvene glazbe

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održan je državni stručni skup za učitelje glazbene kulture i nastavnike glazbene umjetnosti u online okruženju od 21. listopada2022. godine na temu Odgoj djece i mladih za vlastitosti crkvene glazbe.

Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za crkvenu glazbu organizatori su Dana crkvene glazbe od 2016. godine, prepoznatljivog skupa glazbenika, crkvenih glazbenika, profesora glazbene umjetnosti i kulture, zborovođa, studenata crkvene glazbe i drugih. 

Na početku samog susreta okupljene je pozdravio prof. dr. sc. Josip Šimunović, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poželjevši crkvenim glazbenicima snage i ustrajnosti ka izgradnji kvalitetnijeg i zdravijeg glazbenog ozračja u našim župnim i školskim zajednicama. Prof. dr. sc. Katarina Koprek, predstojnica Instituta za crkvenu glazbu i organizatorica susreta, u pozdravnoj riječi istaknula je da je glazba je sastavni dio čovjekova života. „Ona je usidrena u ljudsku povijest i povijest crkve. Glazba je iskonski oblik čovjekova izricanja radosti i slavlja, te posebni oblik komuniciranja sa Svetim, stvarana i oblikovana u bogoslužju/liturgiji Crkve. Dakle, kada je riječ o crkvenoj glazbi onda je riječ o višestoljetnom nasljeđu opće europske kulture koja nam se otkriva u gregorijanskom pjevanju ali i u mnoštvu drugih primjera glazbe, bilo zborne, bilo pučke koji su imali (i koji imaju) golemo značenje u liturgijskom životu crkvene zajednice.“ – istaknula je dr. sc. Koprek. Nakon pozdrava više savjetnice za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost, dr. sc. Anite Gergorić koja je pozdravila sve prisutne u ime Ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, dr. sc. Dubravke Brezak Stamać, uslijedilo je predavanje više savjetnice na temu Pozitivni učinci uključenosti učenika u aktivno bavljenje glazbom u školi i izvan škole’’ u kojem je iznijela rezultate osobnog istraživanja u školama na području Republike Hrvatske istaknuvši činjenicu da su brojni mladi uključeni u razne aktivnosti s područja glazbene kulture i glazbene umjetnosti. Prenijela je i želju onih učenika koji bi se željeli baviti glazbom, no, zbog određenih (ne)mogućnosti isto nije realizirano. Doc. dr. sc. Davor Brđanović okupljene je uputio u temu Kurikulumski pristup poučavanju glazbe. Ova danas, vrlo aktualna tema rasvijetlila je brojne nepoznanice školske reforme koja nije statična i podložna je konstantnim promjenama, nadogradnji i retrospekciji. Prof. dr. sc. Ružica Razum s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu progovorila je o temi Duhovni razvoj kao bitna dimenzija cjelovitog odgoja i obrazovanja ostavivši snažan dojam kod prisutnih. „Zasićenje materijom i kvantitetom često rezultira zapostavljanjem kvalitete i nutrine, promišljanja i sabiranja. Potrebno je promisliti koliku važnosti i koju važnost dajemo u samoj nastavi“ – poručila je dr. sc. Ružica Razum. Važnost crkvene glazbe u današnjem svijetu i distinkciju osnovnih pojmova vezanih uz crkvenu glazbu verbalizirala je organizatorica skupa, predstojnica Instituta za crkvenu glazbu dr. sc. Katarina Koprek u temi Crkvena glazba; vlastitosti crkvene glazbe. Dr. sc. Koprek podsjetila je na važnost razlikovanja liturgijske glazbe od one katehetske, duhovne glazbe ili pak glazbu opće Crkve potrebno je razlikovati od glazbe koja nastaje iz osobnih duhovnih pobuda. ‘’Primjer je pjesma koju ste svi zasigurno čuli, a to je Da mi je biti sunce. Pjesma je idealna za katehetski susret, duhovne poduke i slično, no, mjesta u liturgiji za istu nema.’’ – poručila je Koprek nadovezavši se u idućem predavanju Gregorijanski koral u glazbenom obrazovanju djece i mladih na nekoliko svijetlih primjera u kojima su djeca interpretatori kvalitetne i svete glazbe, gregorijanskog korala. Iako je gregorijanski koral danas skoro muzejski arhiviran, on je i dalje početna točka od koje je nastajala sva ostala glazba koju danas imamo. „Potičem vas ovdje okupljene da se bavite gregorijanskim koralom i uključujete ga u svoju praksu. On je u svojoj vlastitosti vrlo pogodan i prilagodljiv djeci i mladima“ – zaključila je dr. sc. Koprek. U istom je predavanju rezultate istraživanja interesa za gregorijanski koral kod djece i mladih iznijela doc. dr. sc. Jelena Blašković s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Petrinji. Vesna Vančik, prof. održala je predavanje na temu Europska sakralna glazbena tradicija bez nasljednika ili…?, nakon čega su slijedila tri predavanja, ono izv. prof. mr. art. Blaženka Juračića Sinteza starog i novog u crkvenoj (liturgijskoj) glazbi: stilske metamorfoze, prof. mr. art. Emanuela Josića Dirigentski pristup vokalno instrumentalnom djelu u odgoju djece i mladih za vlastitosti crkvene glazbe, te ono Pere Prosenice, mag. mus. Digitalni mediji kao alat u odgoju djece i mladih za liturgijsku glazbu. Okupljeni su, uz brojna pitanja i zanimljive rasprave zaključili kako se nalazimo u vremenu marginalizacije općenito lijepe glazbe, a onda i one svete, crkvene. Dopustivši prodoru raznih utjecaja, najgorima do sad u glazbenoj povijesti, crkvena glazba proživljava krizu identiteta kojoj, ukoliko se ne udruže znanje, volja, vjera i zdrava duhovnost, predstoje dani velike dekadencije i opadanja.  

U popodnevnim satima održane su dvije zanimljive radionice ona izv. prof. art. dr. sc. Antoanete Radočaj – Jerković s Akademije za umjetnosti i kulturu u Osijeku na temu Strategije za vokalno – tehnički napredak zbora, te ono Ivana Končića mag. mus. s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Priređivanje božićnih pjesama za crkveni ansambl.

Na samom završetku prisutnima se obratila dr. sc. Katarina Koprek, predstojnica Instituta za crkvenu glazbu na kojem predaje kolegije gregorijanike i gregorijanskog pjevanja zahvalivši se svim predavačima i organizatorima skupa. 

Evaluacija

(docx: 158,60 KB)

Preuzmi