Najave i izvješća / 13. rujna 2021.

Izvješće o održanom državnom stručnom skupu Komunikacija i mediji – sastavnice u kurikulskim područjima nastavnog predmeta Hrvatski jezik

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika o temi Komunikacija i mediji – sastavnice u kurikulskim područjima nastavnoga predmeta hrvatski jezik održan je na mreži 3. rujna 2021. godine.                                                                                                                            

Nakon uvodne riječi i najave programa stručnoga skupa viši savjetnik Davor Černi upoznao je sudionike s ulogom Agencije za odgoj i obrazovanje u projektu e-Škole i održao kratku prezentaciju o temi e-Škole: Program obrazovanja za razvoj digitalnih vještina.

Predavanje o Komunikacijskim vještinama i komunikacijskim pravilima nadahnuto je održao  prof. dr. sc. Danijel Labaš, redoviti profesor Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu govoreći o odnosu verbalne i neverbalne komunikacije u odgojno-obrazovnom kontekstu te o komunikacijskim pravilima.                                                                                                                       

Prof. dr. sc. Igor Kanižaj, redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, upoznao je sudionike stručnoga skupa s temom Novi pristupi kritičkom vrednovanju medijskih poruka u području Kultura i mediji naglašavajući sposobnost kritičkoga vrednovanja medijskih poruka kao jedne od temeljnih kompetencija, uz prikaze primjera radionica u nastavi hrvatskoga jezika.   

O temi Medijski tekstovi kao podloga jezičnoj analizi izlagala je doc. dr. sc. Marijana Togonal, docentica na Hrvatskom katoličkom Sveučilište u Zagrebu ističući jezično motrište u pristupu medijskim tekstovima.                                                                                                                    

 Prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König, izvanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, u svom je predavanju o temi Komuniciranje s različitim tipovima osobnosti izdvojila osobine i načine prepoznavanja i razumijevanja različitih tipova osobnosti s ciljem uspješnije komunikacije.

Temu Jezik reklama u tradicionalnim i digitalnim medijima sudionicima stručnoga skupa predstavila je doc. dr. sc. Anastazija Vlastelić s Filozofskog fakulteta u Rijeci govoreći o načelima jezične arhitektonike u hrvatskim reklamama i upućujući na razlike s obzirom na medij kojim se ostvaruje prijenos poruke.                                                                                                            

O temi Nova filozofija komunikacije u digitalnoj kulturi predavanje je održala prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, suradnica na Sveučilištu Vern i Sveučilištu Sjever u Zagrebu, potičući promišljanja o promjenama u komunikaciji pod utjecajem digitalne kulture.

Cilj stručnoga skupa bio je unaprjeđivanje komunikacijskih kompetencija i stjecanje novih znanja i vještina u području komunikacije i medija. Na stručnome je skupu sudjelovalo četiristotinjak učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika iz osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su svoje zanimanje za teme iskazali aktivnim praćenjem stručnoga skupa u interakciji s predavačima. U ocjenskome upitniku o stručnome skupu sudionici su svaku pojedinu sastavnicu ocijenili izvrsnom ocjenom te je skup u cjelini izvrsnim ocijenilo 91% sudionika stručnoga skupa.

Stručni skup organizirale su i vodile više savjetnice Anđa Suvala, prof., mr. sc. Gea Cetinić i Barbara Beronja, prof.

Evaluacija

(docx: 12,17 KB)

Preuzmi

Komunikacija i mediji

(pdf: 110,18 KB)

Preuzmi