Najave i izvješća / 25. studenoga 2021.

Izvješće o državnom stručnom skupu Djeca sa šećernom bolešću u odgojno-obrazovnim ustanovama

Ususret obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa 14. studenoga 2021. godine te zbog podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima u radu s djecom oboljelom od dijebetesa, 8. studenoga 2021. godine s početkom u 13 sati u online okruženju održan je državni stručni skup namijenjen svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji rade s djecom oboljelom od šećerne bolesti u vrtićima, školama i učeničkim domovima. Sudeći prema velikom interesu sudionika te evaluacijama skupa, ostvareni su ciljevi stručnog skupa. Sudionici su upoznati s osnovnim simptomima dijebetesa, razlikama u bolesti dijabetesa tipa 1 i tipa 2 djece i mladih te pojavnosti dijabetesa među populacijom predškolske i školske djece u Hrvatskoj. Navedene su i komplikacije do kojih može doći uslijed nepridržavanja propisanog režima liječenja ili incidentnih situacija opasnih po zdravlje i život oboljelog zbog same prirode bolesti. Naglašena je potreba koordiniranog i kontinuiranog praćenja djece oboljele od šećerne bolesti za vrijeme njihova boravka u vrtiću, školi i učeničkom domu. Djeca oboljela od šećerne bolesti trebaju biti uključena u redovnu nastavu, izvannastavne aktivnosti te aktivnosti tijekom boravka u prirodi ako im njihovo zdravstveno stanje to omogućava. Tim liječnika specijalista te roditelji učenika brinu se o zdravstvenom stanju djeteta. Roditelji u suradnji sa stručnom službom škole, razrednikom i predmetnim učiteljima/nastavnicima u školama odnosno zdravstvenim voditeljima i odgojiteljima u vrtićima, zdravstvenim voditeljima i stručnim suradnicima te odgajateljima u učeničkim domovima, pomažu da se djeca oboljela od šećerne bolesti osjećaju ugodno u vrtićkom, školskom i/ili domskom okruženju. Sudionici su iznijeli niz primjera dobre prakse, ali i poteškoća s kojima se susreću u radu s djecom oboljelom od šećerne bolesti. Sudionici procjenjuju potrebu daljnjeg stručnog usavršavanja vezano za postupke odgojno-obrazovnih djelatnika u radu s djecom oboljelom od šećerne bolesti. Potrebna je kontinuirana edukacija vezano za režim prehrane, odgovarajuće i redovite tjelesne i radne aktivnosti te specifične zdravstvene potrebe djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti za vrijeme njihova boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama.

dr. sc. Olgica Martinis

Evaluacija

(docx: 357,55 KB)

Preuzmi