Najave i izvješća / 30. rujna 2021.

Izvješće i evaluacija o održanom međužupanijskom stručnom skupu za učitelje i nastavnike društveno-humanističkog područja talijanske nacionalne manjine u sklopu kurikularne reforme

Međužupanijski stručni skup s temom „Putovanje kroz povijest i povijest umjetnosti Istre i Kvarnera. Europski dani kulturne baštine – Povijesno nasljeđe kao polazište ishoda Kurikuluma nastavnih predmeta Povijesti i Povijest umjetnosti u osnovnoj i srednjoj školi“ održan je uživo 3. rujna 2021. u Centru za povijesna istraživanja u Rovinju. Na skupu je sudjelovalo 23 sudionika, učitelja i nastavnika talijanskih osnovnih i srednjih škola Istarske i Primorsko-goranske županije.

Tijekom stručnog skupa održana su predavanja:

  1. Endemie, epidemie e pandemie in Istria tra Medioevo ed Età contemporanea. – Endemije, epidemije i pandemije u Istri između srednjeg vijeka i suvremenog doba. Predavač: Rino Cigui, Istraživač Centra za povijesna istraživanja Rovinj
  2. Identità sigillate: il significato dei segni sul corpo in Istria e nell’Adriatico settentrionale nella prima Età moderna. – Zapečaćeni identiteti: značenje znakova na tijelu u Istri i sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku. Predavač: Matija Drandić, Istraživač Centra za povijesna istraživanja Rovinj
  3. Biblioteche e archivi quali fonti della ricerca scientifica. – Knjižnice i arhivi kao izvori znanstvenog istraživanja. Raul Marsetič, Ravnatelj Centra za povijesna istraživanja Rovinj
  4. La società istriana nel primo dopoguerra: continuità e discontinuità di una regione di frontiera. – Istarsko društvo u poraću: kontinuitet i diskontinuitet pogranične regije. Predavač: Diego Han, Istraživač Centra za povijesna istraživanja Rovinj
  5. Il patrimonio storico-artistico ed architettonico in Istria. Il metodo investigativo: interrelazioni ed approcci per sensibilizzare e coinvolgere attivamente le nuove generazioni. – Povijesna, umjetnička i arhitektonska baština u Istri. Istraživački i interdisciplinarni pristupi za senzibiliziranje i aktivno uključivanje novih generacija. Predavačica: Marina Paoletić, prof. Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie
  6. Il retaggio storico e artistico-culturale nel contesto della Riforma curricolare. Approccio investigativo e modelli di valutazione. – Povijesna i kulturno-umjetnička baština u kontekstu Kurikularne reforme. Istraživački pristup i modeli vrednovanja. Predavačica: Gianfranca Šuran, Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Rovinj

Stručni skup organizirala je i vodila viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu Gianfranca Šuran.

Evaluacija

(docx: 223,29 KB)

Preuzmi