Najave i izvješća / 20. siječnja 2022.

Izvješće i evaluacija državnog stručnog skupa za voditelje županijskih stručnih vijeća iz Građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s međupredmetnim temama

Državni stručni skup održan je 4. siječnja 2021. godine putem ZOOM aplikacije. Skup je bio namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća iz Građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s međupredmetnim temama

Na skupu je bio 31 sudionik.

Teme stručnog skupa bile su:

Plan provedbe i način organizacije županijskih i državnih smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja u povezanosti s drugim međupredmetnim temama,

Integracija, planiranje i provedba nacionalnih programa u osnovnim i srednjim školama i izrada i planiranje stručnih usavršavanja na županijskim stručnim vijećima iz GOO-a u povezanosti s drugim međupredmatinim temama,

Materijali Vijeća Europe “Živjeti demokraciju” za učenike, nastavnike i ravnatelje – mogućnosti primjene u odgojno-obrazovnom procesu,

Aktivnosti SHE mreže škola u Republici Hrvatskoj.

Predavači i voditelji stručnog skupa bili su: viši savjetnici za nacionalne programe iz Agencije za odgoj i obrazovanje Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak, dr. sc. Olgica Martinis, viša savjetnica za kemiju i Ivana Ivančić Medved, prof., viša savjetnica za natjecanja i smotre

Ciljevi stručnog skupa. Sudionici su:

  • promišljali planiranje organizacije nastave u vezi s provedbom Građanskog odgoja i obrazovanja: vezano za provedu nacionalnih programa Republike Hrvatske;
  • planirali izradu stručnih usavršavanja na županijskim stručnim vijećima iz GOO-a u povezanosti s drugim međupredmetinim temama;
  • bili upoznati s materijalima Vijeća Europe “Živjeti demokraciju” za učenike, nastavnike, ravnatelje i roditelje;
  • bili upoznati s planom provedbe i načinom organizacije državnih smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja u povezanosti s drugim međupredmetnim temama u 2022. godini;
  • bili upoznati s aktivnostima SHE mreže škola u Republici Hrvatskoj.

Na početku stručnog skupa ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać pozdravila je sudionike stručnog skupa naglasivši važnost stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za poučavanje učenika u provedbi međupredmtne teme Građanski odgoj i obrazovanje te provedbi mjera iz nacionalnih programa.

Viši savjetnik za nacionalne programe mr. sc. Tomislav Ogrinšak održao je izlaganje pod naslovom: Plan provedbe i način organizacije županijskih i državnih smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja u povezanosti s drugim međupredmetnim temama; Integracija, planiranje i provedba nacionalnih programa u osnovnim i srednjim školama i izrada i planiranje stručnih usavršavanja na županijskim stručnim vijećima iz GOO-a u povezanosti s drugim međupredmatinim temama.

Tijekom izlaganja viši je savjetnik naglasio važnost međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje te njezinu povezanost s provedbom mjera iz nacionalnih programa.

Istaknuo je da su nacionalni programi službeni dokumenti kojim se određuju strategije provođenja politike za određeno tematsko područje, da svaki nacionalni program sadrži mjere za provođenje određene politike te obuhvaća i mjere koje se odnose na odgoj i obrazovanje te da Agencija za odgoj i obrazovanje ima obvezu posebno se baviti nacionalnim programima i mjerama vezanim uz odgoj i obrazovanje na području građanskoga odgoja i ljudskih prava – odnosno provedbe međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje. U tom smislu od voditelja županijskih stručnih vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje u povezanosti s drugim međupredmetnim tmeama očekuje se da planiraju u svojim skupovima teme vezane uz provedbu mjera iz nacionalnih programa.

Glede organizaciji državnih smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja u 2022. godini kazano je da se planiraju dvije državne smotre:

1. Smotra projekata iz područja GOO-a i drugih međupredmetnih tema; županijska razina do do 1. travnja 2022. (četvrtak); državna razina: 16. svibnja 2022. (ponedjeljak) i

2. Smotra simuliranih suđenja iz područja građanskoga odgoja i obrazovanja i drugih međupredmetnih tema državna razina: 12. ožujka 2022. (subota).

Nakon toga u izlaganje se uključila viša savjetnica za natjecanja i smotre Ivana Ivančić Medved, prof., koja je voditeljima ŽSV-a za Građanski odgoj i obrazovanje govorila o novostima u načinu organizacije državnih smotri u 2022. godini te o novoj aplikaciji za Natjecanja i smotre Agencije za odgoj i obrazovanje. Prigodom izlaganja više savjetnice sudionici stručnog skupa imali prilike postaviti pitanja o novoj aplikaciji i načinu njezina rada.

U završnom dijelu izlaganja sudionici skupa bili su upoznati i sa stručnim skupovima koje će organizirati savjetnici za nacionalne programe u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem te stručnim skupovima vezanim za stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača i stručnim skupovima u vezi s medijacijom i materijalima Vijeća Europe “Živjeti demokraciju”.

Viša savjetnica za nacionalne programe Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., održala je izlaganje pod naslovom: Materijali Vijeća Europe “Živjeti demokraciju” za učenike, nastavnike, ravnatelje i roditelje – mogućnosti primjene u odgojno-obrazovnom procesu

Literatura i materijali Vijeća Europe za učitelje, nastavnike, učenike, ravnatelje i roditelje prevedeni su na velik broj jezika uključujući i hrvatski jezik. Razvijena je međunarodna baza podataka www.living-democracy.com koja je besplatna za korištenje svim učiteljima Hrvatske, Europe i šire. Koordinacija izrade, dizajna i uređivanja u okviru ovog projekta izvršena u okviru Sveučilišta za pedagoške znanosti u Zürichu (International Projects in Education – ipe; www.phzh.ch/ipe, Pädagogische Hochschule Zürich). Publikacije za učitelje, nastavnike, roditelje i učenike izdane su u suradnji sa Švicarskom Agencijom za razvoj i suradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – sdc).

Učitelji i nastavnici se često muče s pronalaženjem odgovarajućih nastavnih sredstava za provođenje odgoja i  obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava. oni koji su trenutno dostupni uvelike se razlikuju po kvaliteti i pokrivenosti tema. Izvori učenja o  demokratskoj kulturi, ljudskim pravima i demokratskom građanstvu Vijeća Europe “Živjeti demokraciju” pružaju nastavnicima kvalitetne materijale i nastavne lekcije lekcije koje su testirali nastavnici u više zemalja Europe i dovoljno su fleksibilne da koriste i iskusnim nastavnicima i pripravnicima da uvode obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava u svoje škole na otkrivajući, interaktivan i izazovan način. pozivaju se na stručne autore iz različitih dijelova Europe i pokrivaju čitav dobni raspon od osnovne do srednje škole.

Viša savjetnica za kemiju dr. sc. Olgica Martinis održala je izlaganje pod naslovom: Aktivnosti SHE mreže škola u Republici Hrvatskoj.Tijekom izlaganja, dr. sc. Olgica Martinis, viša savjetnica predstavila je aktivnosti mreže škole koje promiču zdravlje u Europi (SHE) te metodologiju rada u tim školama vezano za međupredmetnu temu Zdravlje te korelacije s drugim međupredmetnim temama. Sudionici su upoznati s konceptom rada mreže škola koje među vrijednostima ističu i suradnički odnos,  s posebnim osvrtom na koncept SHE mreže škola i Građanski odgoj i obrazovanje. Sudionici su upoznati i s načinom prijave i kriterijima za izbor u SHE mrežu srednjih škola. Sudeći prema reakcijama sudionika, sudionici se interesiraju o temama rada mreže srednjih škola koje promiču zdravlje u Republici Hrvatskoj te prepoznaju važnost interdisciplinarnoga pristupa pri obradi međupredmetnih tema Zdravlje i Građanski odgoj i obrazovanje.

Tijekom i nakon svakog izlaganja sudionici stručnog skupa imali su mogućnost postavljati pitanja predavačima.

Evaluacija

(docx: 813,25 KB)

Preuzmi