Najave i izvješća / 4. svibnja 2023.

Izazovi u procesu upravljanja srednjoškolskom ustanovom i učeničkim domom

Stručni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova RH-a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je 24. i 25. travnja 2023. godine u Vodicama. Za sudjelovanje na skupu prijavilo se 237 ravnatelja. Na početku skupa sudionike je uime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, dr. sc. Dubravke Brezak Stamać pozdravio viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola Arsen Badurina. U ime Ministarstva znanosti i obrazovanja skupu se pozdravnim govorom obratila državna tajnica doc. dr. sc. Iva Ivanković.

Prvo izlaganje na stručnom skupu imala je načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih pri MZO-u Ivana Pilko Čunčić na temu Kompetencije ravnatelja prema Standardu zanimanja – Ravnatelj/ica odgojno obrazovne ustanove. Načelnica I. Pilko Čunčić prezentirala je ravnateljima pojedinačne kompetencije koje proizlaze iz Standarda zanimanja kao i usklađenost istog sa strateškim i zakonodavnim okvirima. U svom izlaganju govorila je i o Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine te izazovima u vezi budućnosti ravnateljske profesije.

Izlaganje izv. prof. dr. sc. Damira Juga Važnost planiranja i upravljanja komunikacijom u obrazovanju koje je uslijedilo, imalo je za cilj sudionicima skupa pružiti uvid u osnovne zakonitosti planiranja i upravljanja komunikacijskim aktivnostima i odnosima s javnošću, kako bi isti, komunikacijske tehnike i alate komunikacije s kojima su upoznati, koristili na način koji utječe na maksimiziranje njihovog učinka.

Ravnateljica gimnazije Velika Gorica dr. sc. Brankica Žugaj govoreći na temu Učinkovito vođenje poslovnih sastanaka istaknula je kako su sastanci jedini način za donošenje odluka i o njihovoj učinkovitosti ovisi uspjeh i pojedinaca i organizacija. Zbog takve važnosti sastanaka, njihovoj organizaciji treba dati prioritet u planiranju, zaključila je dr. sc. B. Žugaj.

O mentalnom zdravlju mladih izlagala je prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., zamjenica ravnatelja HZJZ-a, iznoseći brojne statističke podatke temeljene na provedenim istraživanjima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Istaknula je da su na mentalno zdravlje mladih negativan utjecaj imali pandemija i potresi te da je najvažnije rano otkrivanje problema u mentalnom zdravlju mladih te brza intervencija kao i jačanje suradnje zdravstvenih i obrazovanih ustanova.

Prof. dr. sc. Igor Radeka govoreći na temu Kvaliteta odgojno obrazovnog rada kao primjer dobre prakse u pogledu vođenju škole naveo je Kvalitetnu školu Williama Glassera te naveo različite kategorije i stilove vođenja. Svoje izlaganje zaključio je pregledom porasta kompetencijskih standarda i isticanjem potrebe za poboljšanjem statusa ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova, što je pretpostavka za dodatno unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada u hrvatskom sustavu školstva.

Prvi dan skupa, na temu Partnerstvo obitelji, odgojno obrazovne-ustanove i lokalne zajednice, zaključio je doc. dr. sc. Toni Maglica. Istaknuo je u svom izlaganju da je partnerstvo najviša razina suradničkih odnosa te da istraživanja kontinuirano ukazuju na brojne dobrobiti koje proizlaze iz partnerstva. Doc. dr. sc. T. Maglica osvrnuo se na ključne odrednice partnerstva, prikazao je modele partnerstva kao i rezultate istraživanja koji govore o dobrobiti ovakvog oblika suradničkih odnosa. Zaključno je ponudio smjernice kako potaknuti i razvijati partnerstvo odgojno-obrazovnih ustanova, obitelji i lokalne zajednice.

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović otvorio je drugi dan skupa izlaganjem Državna matura 2023. – promjene u kojem je ravnateljima govorio o pripremi ispita te ispitnim katalozima kao i o aktualnim promjenama u pojedinim ispitima i načinu njihove isporuke i povrata. Ravnatelj Filipović predstavio je kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature te zaključno informirao ravnatelje o nadzoru provedbe ispita i odredbama u vezi s kršenjem pravila na državnoj maturi.

Prof. dr. sc. Vesna Kovač izlagala je na temu Vođenje škole u kriznim situacijama te je predstavila temeljne odrednice koncepta kriznog školskog vođenja, s naglaskom na spoznaje iz recentne znanstvene i stručne literature. Upoznala je ravnatelje s rezultatima tematske analize intervjua s 20 ravnatelja srednjih škola u sklopu kojih su promatrane tri globalne teme: promjene vezane uz ulogu ravnatelja, promjene koje utječu na različite dionike unutar i izvan škole i promjene u školi kao organizaciji.

Što je to Cjeloviti pristup ustanove za održivi razvoj, ravnateljima je u svom predavanju izlagala prof. dr. sc. Nena Rončević. U stvaranju održivog društva temeljnu ulogu ima obrazovanje koje se (većinom) odvija unutar odgojno-obrazovnih ustanova istaknula je prof. dr. sc. N. Rončević. Dajući ravnateljima uvid u recentnu stručnu i znanstvenu literaturu u svom izlaganju prikazala je koncept, principe i područja djelovanja te primjere dobre prakse, a sve u svrhu otvaranja dijaloga o mogućnostima implementacije i potrebnoj podršci ravnateljima kako bi cjeloviti pristup ustanove za održivi razvoj zaživio u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu za stručne poslove Ana Babić, prof., govorila je o izazovima i mogućnostima u zaštiti prava djece srednjoškolske dobi pri čemu je istaknula da  je sustavom odgoja i obrazovanja obuhvaćen najveći broj djece, više od drugih sustava, a uz obitelj, dijete u školi provodi najviše vremena. Navela je da najveći broj prijava povreda prava djece uredu pravobraniteljice dolazi upravo iz područja obrazovanja te je u njenom predavanju najviše riječi bilo o uočenim problemima, izazovima i dvojbama s kojima se često susreću odgojno-obrazovni djelatnici, te djeca i roditelji u ostvarivanju prava djece u području odgoja i obrazovanja. Zaključno, savjetnica pravobraniteljice za djecu istaknula je preporuke u cilju pravovremene i učinkovitije zaštite djece.

Ravnatelji su imali mogućnost čuti i izlaganje na temu Sudjelovanjem u programu Erasmus+ do prepoznatljive škole koje je održala ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije mr. sc. Antonija Gladović. Ravnateljica A. Gladović iznijela je podatke o prioritetima koje treba adresirati kod planiranja programa, koje mogućnosti i financijske benefite programi nose, a govorila je i o prednosti Erasmus akreditacije. Zaključno je izlagala o novom obliku podrške u procesu prijave projekata.

Posljednje predavanje na skupu pripalo je ravnateljici Srednje škole Ivanec mr. sc. Lidiji Kozini koja je kroz primjer dobre prakse govorila o ulozi transformacijskog stila vođenja u privlačenju sredstava iz EU. Njeno predavanje temeljilo se je na provedenom istraživanju o tome kakva je međusobna povezanost između stilova vodstva ravnatelja i uspješnosti srednjih  škola u apliciranju projekata na EU fondove, a koje je na kraju pokazalo da navedena povezanost definitivno postoji.

Na kraju skupa viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola Arsen Badurina koji je organizirao i vodio ovaj skup, zahvalio se je ravnateljima škola na odličnom odazivu za sudjelovanje na stručnom skupu te izrazio nadu da će im teme s ovog skupa biti od pomoći u nošenju sa svakodnevnim izazovima u procesu upravljanja njihovim srednjoškolskim i domskim ustanovama.

Evaluacija

(docx: 100,13 KB)

Preuzmi