Najave i izvješća / 6. rujna 2022.

Interdisciplinarnost u nastavi vjeronauka u srednjim školama

Katehetska ljetna škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje koji rade u srednjim školama u Republici Hrvatskoj održana je 25. i 26. kolovoza 2022. godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu te OŠ Miroslava Krleže. Organizatori Katehetske škole su Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije i Agencija za odgoj i obrazovanje. Stručni skup je na početku pozdravio predsjednik vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić (https://ika.hkm.hr/novosti/pozdravni-govor-nadbiskupa-hranica-na-katehetskoj-ljetnoj-skoli/)

Ovogodišnja je tema bila  Interdisciplinarnost u nastavi vjeronauka u srednjim školama, a predavanja su održali prof. dr. sc. Jadranka Brnčić Književni pristupi u razumijevanju poruke Pisma, izv. prof. dr. sc. Ana Biočić P(r)oučavati povijest Crkve u suradnji s drugim znanostima, izv. prof. dr. sc. Ivo DžinićInterdisciplinarni pogledi na spol(nost), brak i obitelj – suglasja i razilaženja tedr. sc. Gordana Barudžija Korelacije i zahtjev interdisciplinarnosti u kurikulumu i programima katoličkog vjeronauka za srednje škole.

Pedagoške radionice vodili su vjeroučitelji mentori, savjetnici i izvrsni savjetnici Marina Čubrić, s. Marta Vunak, Snježana Gabelić i Perta Ervaćanin iz Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu Korelacija Hrvatskoga jezika i Katoličkoga vjeronauka, Saša Josip Milec iz II. gimnazije Varaždin i Josipa Hlevnjak iz Srednje škole Ivan Švear Unutarpredmetna korelacija u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama te Ana Leder iz SŠ Velika Gorica i Dubravka Konjevod iz Škole za modu i dizajn Interdisciplinarnost u izvannastavnim aktivnostima i projektima.

Od 122 sudionika, anketni upitnik je ispunilo 87 vjeroučiteljica i vjeroučitelja.

Sadržaj stručnoga skupa su ocijenili odličnim (55,2%) ili dobrim (41,4%). Radno opterećenje tijekom skupa je bilo primjereno (79,3%) ili teško (20,7%), a vrijeme trajanja stručnoga skupa primjereno (78, 2%), predugo za 17,5% sudionika, a za preostale vrijeme trajanja je bilo prekratko (4,3%). Veliki broj sudionika je naveo da aktivnosti stručnoga skupa može povezati sa svojim iskustvom iz prakse (72,4%), a samo neke 26,4% dok je 1,2% sudionika navelo da vrlo malo aktivnosti stručnoga skupa može povezati s vlastitim iskustvom iz prakse. Razina mogućnosti interakcije sa sudionicima skupa procijenjena je odličnom (37,9%), dobrom (43,7%), prihvatljivom (17,2%) i slabom (1,2%). Sudionici ovaj stručni skup prepoznaju kao poticaj za sudjelovanje i u budućim edukacijama koje organiziraju Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni katehetski ured HBK (88,4%).

U programsko-organizacijskom odboru Katehetske ljetne škole bili su prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin i dr. sc. Gordana Barudžija.

Evaluacija

(docx: 4,17 MB)

Preuzmi