Najave i izvješća / 13. siječnja 2021.

Evaluacija državnog stručnog skupa Kurikulski pristup poučavanju u Sociologiji i Politici i gospodarstvu

Državni stručni skup namijenjen nastavnicima sociologije i politike i gospodarstva Kurikulski pristup poučavanju u sociologiji i politici i gospodarstvu održan je online u petak, 8. siječnja 2021., a sudjelovalo je 125 nastavnika.

Evaluacija stručnoga skupa pokazala je veliko zadovoljstvo sudionika organizacijom, pripremljenošću predavača te sadržajima stručnoga skupa. 

Evaluacija

(docx: 29,34 KB)

Preuzmi