Najave i izvješća / 12. prosinca 2023.

Europski dan jezika / Od ranog učenja do višejezičnosti

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike stranih jezika Europski dan jezika / Od ranog učenja do višejezičnosti planiran je i održan 26. rujna i 27. studenoga 2023. na mreži u AZOO Zoom Events učionici. Cilj je ovoga stručnog skupa upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika, a planirani ishodi stručnoga skupa ukazivanje su na važnost višejezičnosti i međukulturnog razumijevanja, promicanje bogate jezične i kulturne raznolikosti Europe, njegovanje i čuvanje raznolikosti jezika te promišljanje o vlastitom cjeloživotnom učenju jezika u školi i izvan nje, u različite svrhe (školovanje, profesionalne potrebe, potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene). Ove godine posebna pažnja posvećena je ranom učenju jezika i višejezičnosti. U radu skupa sudjelovalo je više od 700 učitelja i nastavnika. Prvog dana skupa 26. rujna 2023. održana su plenarna predavanja i predstavljanja različitih europskih jezika, dok je 27. studenoga 2023. održana smotra primjera dobre prakse podijeljenih u tri tematska područja (obilježavanje Europskog dana jezika, višejezičnost i rano učenje jezika). Ovaj skup zamišljen je kao nastavak kontinuirane podrške uvođenju predmetnih kurikuluma ne samo za engleski jezik nego i druge strane jezike u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Nakon prijave sudionika u sustav, sve prisutne su u ime v. d. ravnatelja Agencije Darije Kurtić, prof., pozdravili viša savjetnica za engleski i njemački jezik Izabela Potnar Mijić i viši savjetnik za engleski jezik Davor Černi.

Skup je otvoren predavanjem profesorica Caroline Cohrseen i Dr. Edith Nicolas s dva sveučilišta u Australiji na temu „Leveraging Languages for Learning: Incorporating Plurilingual Pedagogies in Early Childhood Education and Care“ (Korištenje jezika za učenje: uključivanje višejezične pedagogije u obrazovanje i odgoj u ranoj dobi). Djeca su članovi obitelji i zajednica, a jezici koje nauče unutar tih konteksta doprinose osjećaju  pripadnosti, postojanja i postajanja tijekom cijelog života. Poticanje djece da unesu svoje materinske jezike u okruženja ranog odgoja i obrazovanja, izlaže svu djecu dodatnim jezicima i podržava ostvarenje ključnih Okvira za učenje u ranim godinama u Australiji (EYLF). U predavanju su bila istaknuta ključna načela EYLF-a i uvjeta koji podržavaju plurilingvalni pristup u obrazovanju te tvrdnja da se višejezičnost može poticati i učinkovito podržavati unutar okruženja ranog učenja jezika. Sve je bilo popraćeno praktičnim primjerima dobre prakse u australskom obrazovnom sustavu. Za kraj su istaknute tri ključne varijable koje imaju značajan utjecaj na vrednovanje jezika: jezična ideologija, vjerovanja i stavovi učitelja te plurilingvalne pedagogije.

U nastavku skupa predstavili su se domaće i strane ustanove koje podržavaju učenje drugih stranih jezika (francuski, talijanski i španjolski jezik). Aktivnosti vezane uz učenje francuskog jezika predstavili su: Benoît Le Dévédec, ataše za obrazovnu suradnju, Francuski institut u Hrvatskoj; Loreana Selišek Butina, prof., izvrstan savjetnik, vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik; Kristina Pirs, prof. savjetnik, OŠ Mejaši, Split; Katarina Gubo, prof., predsjednica HUPF-a; i Slavenka Markota, prof., izvrstan savjetnik, dopredsjednica HUPF-a. Aktivnosti za talijanski jezik predstavili su: Gianluca Borghese, direttore, Istituto Italiano di Cultura di Zagabria; Marija Puškarić, prof., vanjska suradnica AZOO-a za talijanski jezik; Anita Milunić, prof., predsjednica HUPTI. Aktivnosti vezane uz učenje španjolskog jezika predstavili su: dr. sc. Sunčica Sabljak, vanjska suradnica AZOO-a za španjolski jezik; dr. sc. Maja Zovko i asistentica Ana Gabrijela Blažević sa Studija španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavili smo s predavanjem prof. dr. sc. Lidije Cvikić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu „Višejezičan učenik u razredu – Što ćemo sad?“. U uvodnom dijelu predavanja prof. Cvikić upoznala je sudionike s određenjima pojma višejezičnosti, višejezičnosti kao vrijednosti i cilja politika Europske unije te njezine zastupljenosti u hrvatskim obrazovnim dokumentima. U središnjem dijelu raspravljala je o vrstama višejezičnih učenika u hrvatskome odgojno-obrazovnom sustavu. Iscrpnije je opisala obilježja dvaju tipova višejezičnih učenika: tipa A kojem je materinski jezik hrvatski, tipa C kojem je materinski neki drugi jezik. U zaključnome dijelu istaknula je na koji način škola može poticati višejezičnost. Nakon predavanja učitelji i nastavnici mogu svoj nastavni proces planirati tako da bude primjerniji činjenici višejezičnosti većine učenika. Na ovo predavanje  nadovezala se doc. dr. sc. Stela Letica Krevelj s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja je najavila održavanje Međunarodnog znanstvenog skupa povodom 20. godišnjice ranog učenja stranih jezika u Hrvatskoj, UZRT 2024 – Early language learning in formal contexts, 16 – 17. veljače 2024.

Prema programu skupa uslijedilo je predavanje izv. prof. dr. sc. Tihane Kraš s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na temu „Obrazovanje nastavnika o višejezičnosti: Rezultati projekta TEAM“. U današnjoj Europi migracije uvelike pridonose demografskim promjenama. Nastavnici koji su donedavno radili u homogenim okruženjima sve se češće susreću s višejezičnim učenicima i učenicima koji ne govore ili slabo govore jezik škole. Usprkos tome studijski programi za obrazovanje i cjeloživotni programi za usavršavanje nastavnika na visokim učilištima u Europi uglavnom nisu usmjereni na razvoj znanja i kompetencija vezanih uz višejezičnost. Kao rezultat toga nastavnici nemaju dovoljno znanja o višejezičnosti i slabo su pripremljeni za rad s višejezičnim učenicima i učenicima koji ne govore ili slabo govore jezik škole. Kao odgovor na taj društveni izazov, projekt TEAM razvio je javno dostupne online resurse za obrazovanje i usavršavanje sadašnjih i budućih nastavnika o višejezičnosti koji će im pomoći u pristupu tim učenicima te razumijevanju jezične i kulturne raznolikosti u razredu.

Prvi dan skupa zaključili smo predavanjem dr. sc. Marte Medved Krajnović, Ravnateljice međunarodne škole u Pekingu „Western Academy Beijing“ na temu „Transkomunikacija u višejezičnom razrednom kontekstu“. Western Academy of Beijing (WAB) obrazuje učenike od 3. do 19. godine života. Službeni jezik škole je engleski, a učenici dolaze iz više od 50 različitih zemalja i upisuju se s različitim razinama (više)jezične kompetencije, ali  i različitim potrebama učenja.  U predavanju je prikazan pristup višejezičnosti od vrtićke dobi do završnih razreda srednje škole, na razini školske jezične politike i na razini pedagoških pristupa u razredu. Dr. sc. Medved Krajnović osvrnula se i na ulogu koju inkluzivni pristup ima za razvoj kulturoloških i globalnih kompetencija svih učenika. Sudionici skupa dobili su uvid u višejezičnosti i transkomunikacijsku pedagogiju u vrlo dinamičnom razrednom kontekstu i kako se ona može iskoristiti za obogaćivanje jezičnih i kulturoloških kompetencija svih sudionika obrazovnog konteksta.

Prvi dan skupa zaključili su voditelji stručnog usavršavanja, viši savjetnici Agencije (Izabela Potnar Mijić i Davor Černi). Savjetnici su se zahvalili svim predavačima i sudionicima te proveli evaluaciju skupa. Voditelji su ujedno najavili i drugi dio skupa koji je planiran za 27. studenoga 2023. kada će se održati smotra primjera dobrih praksi.

Drugi dan državnog stručnog skupa za učitelje i nastavnike stranih jezika Europski dan jezika / Od ranog učenja do višejezičnosti također je održan na mreži u AZOO Zoom Events učionici. Svi prijavljeni sudionici podijeljeni su u pet tematskih soba gdje su prema rasporedu predstavili svoje primjere dobre prakse u trajanju od 15 minuta. Viši savjetnici Davor Černi, Filip Car, Izabela Potnar Mijić i Jelena Zdrilić moderirali su tematske sobe.

Evaluacija

(docx: 632,70 KB)

Preuzmi