Najave i izvješća / 2. rujna 2011.

Četvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti

simpozij1_mUčitelji i nastavnici povijesti okupili su se od 31. kolovoza do 2. rujna 2011. godine u Opatiji na Četvrtom hrvatskom simpoziju o nastavi povijesti koji je ove godine bio posvećeni temi Hrvati i manjine u Hrvatskoj: oblikovanje modernih identiteta.

Na trodnevnom stručno-znanstvenom skupu znanstvenici i sveučilišni profesori  iznijeli su nova saznanja u hrvatskoj historiografiji o oblikovanju modernih identiteta u Hrvatskoj potkraj 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, a učitelji i nastavnici praktičari pokazali su kako tu temu obrađuju u nastavnom programu povijesti.

Simpozij je otvoren svečanošću u Zlatnoj dvorani opatijskog hotela Imperial na kojoj su sudionike uvodno pozdravili viša savjetnica za povijest Agencije za odgoj i obrazovanje Marijana Marinović, dogradonačelnik Grada Opatije Ernie Gigante Dešković, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Jasna Blažević i ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović.   

U ime organizacijskog odbora simpozija Marijana Marinović pojasnila je da je tema Hrvati i manjine u Hrvatskoj: oblikovanje modernih identiteta izabrana jer Nacionalni okvirni kurikulum, temeljni dokument hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava donesen 2010., upravo to područje ističe kao jedan od važnijih ciljeva u nastavi povijesti. 

– Kada se u NOK-u govori o nastavi povijesti kao jedan od važnijih ciljeva ističe se odgoj za vrednovanje i čuvanje povijesti i kulturne baštine RH-a i nacionalnog identiteta, kao i upoznavanje s poviješću, vjerskim i kulturnim tradicijama te etičko-moralnim vrijednostima nacionalnih manjina u Hrvatskoj – kazala je Marijana Marinović. Naglasila je da očekuje da će učiteljima i nastavnicima povijesti novi pristupi i razmišljanja izrečena na simpoziju pomoći u osmišljavanju nastavnog sata.

simpozij2_mRavnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović u pozdravnom govoru pohvalio je izbor teme i organizaciju simpozija, te spremnost prisutnih učitelja i nastavnika da se stručno usavršavaju i time pridonose kvalitetnijem i odgovornijem nastavnom procesu.

– Svjesni ste činjenice da se podučavajući povijest učenicima izlažete svim delikatnostima tumačenja određenih povijesnih razdoblja i zbivanja, osobito kada su u pitanju prijeporna povijesna razdoblja o kojima se vrlo često hrvatska javnost nedovoljno kvalitetno bavi. Vjerojatno ste zato svjesni svoje odgovornosti, jer u velikoj mjeri utječete na formiranje stavova učenika o povijesnim zbivanjima, posebno stavova o nacionalnoj povijesti – poručio je učiteljima i nastavnicima povijesti ravnatelj AZOO-a Vinko Filipović.

simpozij3_mU uvodnom predavanju na simpoziju mr. sc. Marijana Marinović objasnila je fenomen identiteta i kako su se moderni identiteti oblikovali kroz povijest. O povijesti manjina u Hrvatskoj od 1868. do 1941. godine i njihovom položaju predavanje je održala dr. sc. Ljiljana Dobrovšak s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Pravni položaj manjinskih –vjerskih skupina u Hrvatskoj do 1918. godine pojasnio je dr. sc. Žaljko Bartulović, profesor na Pravnom fakultetu riječkog sveučilišta. Dr. sc. Mato Artuković iz Hrvatskog instituta za povijest održao je predavanje o korijenu hrvatskog –srpskog sukoba, a prvog dana u plenarnom dijelu simpozija na temu Mađarona i mađarizacije u Hrvatskoj od 1848. do 1918. godine predavao je dr. sc. Željko Holjevac s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Nakon plenarnih predavanja održane su četiri radionice na različitim lokacijama u Primorsko-goranskoj i  Istarskoj županiji. Radionice su pripremili iskusni nastavnici praktičari te znanstvenici i stručni suradnici u muzejima i stručnim ustanovama na tom području. Kroz radionice sudionici simpozija upoznati su sa kulturološkim specifičnostima Istre i Primorja s posebnim naglaskom na različite nacionalne skupine, njihov jezik, kulturu i stilove života. Uz spomenute predavače predavanja na simpoziju i radionice održali su: dr. sc. Hrvoje Gračanin, dr. sc. Zlatko Hasanbegović, dr. sc. Aleksandar Jakir, mr. sc. Bruno Dobrić, dr. sc. Irvin Lukežić, Daniela Jugo-Superina, prof. Lidija Kosmos, prof., Sonja Bančić, prof., mr. sc. Daniel Bogešić, mr. sc. Tvrtko Božić, Gordana Frol, prof. Mirela Caput, prof., Lobert Simičić, prof..

Predavanja sa simpozija i materijali korišteni u radionicama bit će objavljeni u Zborniku četvrtog hrvatskog simpozija o nastavi povijesti.