Najave i izvješća / 27. travnja 2022.

Edukacija o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti djece i mladih u odgojno-obrazovnim ustanovama

Državni stručni skup Edukacija o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti djece i mladih u odgojno-obrazovnim ustanovama održan je 21. travnja 2022. u online okruženju te je namijenjen svim odgojno-obrazovnim djelatnicima u Republici Hrvatskoj koji su prepoznali važnost teme i prijavili se za sudjelovanje na skupu.

Prema podacima o prijavi sudionika, na skupu je bilo 183 sudionika. Sudionici su postavljali pitanja, komentirali sadržaje izlaganja, razmjenjivali iskustva te se uključivali u raspravu. Bili su posebno zainteresirani za razmjenu materijala sa skupa koji će pomoći pri planiranju i provedbi tema o prevenciji nezaraznih kroničnih bolesti na satima razredne i predmetne nastave te satima razrednika. Prikazani način razrade pojedinih tema o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti, sudionici procjenjuju korisnima za odgojitelje u predškolskim ustanovama, stručne suradnike u osnovnoj i srednjoj školi te sve odgojno-obrazovne djelatnike, uključene u odgoj i obrazovanje djece i mladih.

Nakon uvodnog dijela o polazištu za razradu teme te upoznavanja sudionika skupa s programom rada, voditeljica skupa, dr. sc. Olgica Martinis je najavila izlaganje o važnosti prehrane u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti djece i mladih u odgojno-obrazovnim ustanovama.Izlaganje je održalaprof. dr. sc. Darija Vranešić Bender. Tijekom izlaganja je bilo govora o pojmu globalnog bremena kroničnih nezaraznih bolesti, vodećim uzrocima smrti u Republici Hrvatskoj te čimbenicima rizika za nastajanje kroničnih nezaraznih bolesti. Zanimljivo je bilo slušati o poduzetim intervencijama Svjetske zdravstvene organizacije, statusu uhranjenosti djece po spolu i regijama (CroCOSI, 2018/19) i temeljnim prehrambenim izazovima u Republici Hrvatskoj. Posebna je pozornost dana povezanosti prehrambenih obrazaca i održivosti u cilju održavanja zdravlja djece i mladih te smanjenja rizika od kroničnih nezaraznih bolesti, a time i pojavnosti metaboličkog sindroma. O provedenim aktivnostima u sklopu programa Peticom-igrom do zdravlja je govorila nutricionistica Sara Cobal, a o iskustvima o primjeni školskih jelovnika je izlagao Nikola Šandrk, prof., ravnatelj OŠ Ivana Mažuranića iz Zagreba. Jedan od bitnih čimbenika u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti je održavanje umjerene i redovite tjelesne aktivnosti zbog očuvanja lokomotornog sustava djece i mladih. Izlaganje izv. prof. dr. sc. Milana Miloševića, sudionici također procjenjuju korisnim zbog danih smjernica za budući rad s djecom predškolske i školske dobi, a vezano za važnost prevencije bolesti lokomotornog sustava. U prevenciji bolesti, značajnu ulogu imaju liječnici školske medicine. Stoga je izlaganje doc. dr. sc. Vere Musil bilo inspirativno za sve sudionike koji su dobili cjelovit prikaz djelovanja školskog liječnika koji kontinuirano prati rast i razvoj djece i mladih. U cilju prevencije bolesti, odgojno-obrazovna ustanova može djelovati pomno osmišljenim i redovitim aktivnostima na razini cjelovitog pristupa edukaciji o zdravlju. Stoga je prikazan model rada u školama primjenom holističkog pristupa škola koje promiču zdravlje. U skladu s navedenim, dr. sc. Olgica Martinis je izlagala o novom izdanju priručnika za rad škola koje promiču zdravlje. O uspješnoj praksi pri uspostavljanju aktivnosti škole, koja promiče zdravlje u III. gimnaziji iz Zagreba, izlagala je Ksenija Bedeković, prof. savjetnik.

Tijekom održavanja državnoga stručnog skupa, bila je ugodna radna atmosfera što su sudionici primijetili i pohvalili. Nadalje su istakli da im je zbog zanimljivosti tema i izlaganja, vrijeme online stručnog usavršavanja brzo proteklo. Ističu da su motivirani za daljnji rad s djecom i mladima u cilju edukacije o zdravlju.

Evaluacija

(docx: 586,64 KB)

Preuzmi