Najave i izvješća / 15. rujna 2022.

Državni stručni skup za voditelje ŽSV-a učitelja i nastavnika talijanskog jezika

Državni stručni skup za voditelje (među)županijskoga stručnog vijeća učitelja i nastavnika talijanskog jezika, kao stranog jezika, Organizacijske i suradničke kompetencije uz primjenu digitalne tehnologije održan je1. rujna 2022. godine u AZOO Zoom učionici i sastojao se od dvije cjeline.

U prvom dijelu stručnoga skupa predavanje na temu Kompetencije voditelja i programski okvir rada stručnoga vijeća održala je Marija Puškarić, prof., nastavnica talijanskog jezika u Srednjoj školi Pakrac u Pakracu. Predavačica je sudionicima stručnoga skupa izložila temeljne vrijednosti koje njeguje Agencija za odgoj i obrazovanje u području organiziranja i provedbe kvalitetnih stručnih usavršavanja i očekivanja od vanjskih suradnika, voditelja (među)županijskih stručnih vijeća. Posebno se osvrnula na poštivanje temeljnih načela utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju odgojno-obrazovno područje i drugih propisa koja se temelje na vrijednostima kao što su profesionalnost, odgovornost, etičnost, nepristranost i učinkovitost. Osim toga izložila je organizacijske, interpersonalne i profesionalne kompetencije potrebne za kvalitetno planiranje, samostalno organiziranje i vođenje (među)županijskih stručnih vijeća učitelja talijanskog jezika u osnovnim školama i nastavnika talijanskog jezika u srednjim školama (gimnazijama i strukovnim školama).

U drugom dijelu predavanja detaljno je izložila  plan rada stručnih vijeća u dvogodišnjem mandatu, obaveze iz Odluke o imenovanju i smjernice za uredno vođenje dokumentacije.

Nataša Major, prof., stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi braće Radića u Pakracu, održala je predavanje na temu Osobitosti darovitih učenika u nastavnom procesu tijekom kojega je objasnilapojam i pokazatelje darovitosti te karakteristike darovitih učenika u nastavnom procesu. Nakon toga se osvrnula na iskustvenu razliku između konvergentnog i divergentnog mišljenja te neurološku važnost poticanja divergentnog mišljenja kod učenika.

U nastavku Nataša Major, prof., stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi braće Radića u Pakracu, praktično je razradila temu Individualizirana podrška darovitim učenicima u nastavnom procesu. Tijekom radionice sudionici stručnoga skupa upoznali su različite metode i tehnike za motivaciju darovitih učenika, ali i onih s dvostrukim potrebama, na dodatan rad i učenje. Koristeći izložene metode i tehnike, zajedničkim radom sudionici su izložili svoje ideje za individualizirani pristup darovitim učenicima u nastavi uvažavajući razne dodatne teškoće.

Elvisa Sekulić, prof. matematike u Osnovnoj školi Zorke Sever u Popovači obradila je temu Timsko planiranje i kolaboracija uz primjenu digitalne tehnologije. Predavačica je izložila prednosti razmjene znanja i iskustva s drugim profesionalcima i primjere različitih načina timskog planiranja, povezivanja učitelja i nastavnika iz različitih škola i županija uz pomoć digitalnih alata. Posebno se osvrnula na digitalne alate koji će olakšati i osigurati uspješnost suradnje voditelja u digitalnim komunikacijskim kanalima.

U radioničkom dijelu  Elvisa Sekulić, prof. matematike u Osnovnoj školi Zorke Sever u Popovači razradila je temu Primjena digitalne tehnologije za uspješnu komunikaciju, kolaboraciju i suradničko učenje. Predavačica je upoznala sudionike stručnoga skupa s načinima umrežavanja uz pomoć digitalnih komunikacijskih kanala u svrhu dijeljenja znanja, razmjene materijala i suradnje na zajedničkim projektima. U nastavku je dala jasne upute za izradu i oblikovanje sadržaja u Teams kanalima i korištenje alata za međusobnu komunikaciju voditelja (među)županijskih stručnih vijeća i dijeljenje sadržaja. Sva stečena znanja o komunikaciji i suradnji u virtualnom okružju voditelji će moći primijeniti i u nastavi.

Stručni skup organizirala je Marija Puškarić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Evaluacija

(docx: 325,99 KB)

Preuzmi