Najave i izvješća / 11. srpnja 2022.

Državni stručni skup učitelja i nastavnika geografije i biologije u Ogulinu

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike geografije i biologije pod nazivom „Genetski tipovi reljefa te s njima povezane geološke, geomorfološke i vegetacijske okolnosti na primjeru Ogulina i okolice u poučavanju kurikuluma geografije i biologije“ održan je 28. i 29. lipnja 2022- na području Ogulina i okolice.  Skup je organiziran suradnjom Agencije za odgoj i obrazovanje te Hrvatske geološke ljetne škole.  

Skup je započeo predavanjima održanim u Prvoj osnovnoj školi Ogulin. Dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita, s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu govorila je o sustavima geoloških jedinica, osnovnim vrstama stijena, fosilima i načinima fosilizacije te fosilima i stijenama iz okolice Ogulina.  Dr. sc. Neven Bočić, izv. prof., s Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu održao je predavanje o geomorfološkim značajkama širega ogulinskog područja, a dr. sc. Renata Šoštarić, izv. prof., s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu o geobotaničkim aspektima ogulinskog područja.

Ostatak skupa održan je u vidu terenskih radionica na četiri točke: Đulin ponor, kamenolom „Gavani“, selo Zagorje i uz obalu jezera Sabljaci. Radionice su održali dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita, dr. sc. Ivo Velić, znan. savjetnik Hrvatskog geološkog instituta, dr. sc. Neven Bočić, izv. prof., dr. sc. Renata Šoštarić, izv. prof., i viša savjetnica za geografiju Vesna Milić, dipl. geograf, te viša savjetnica za prirodu i biologiju Lydia Lugar, prof. iz Agencije za odgoj i obrazovanje.    

Evaluacija stručnog skupa pokazala je da svi sudionici skupa teme predavanja i radionica smatraju relevantnim te da su pridonijele njihovom boljem razumijevanju reljefa s multidisciplinarnog gledišta. Njih 96,4 % smatra da su sadržaji predavanja i radionica primjenjivi u nastavnoj praksi.

Evaluacija

(docx: 98,44 KB)

Preuzmi