Najave i izvješća / 5. srpnja 2022.

Državni stručni skup iz Građanskog odgoja i obrazovanja u korelaciji s međupredmetnim temama: Usavršavanje medijacijskih vještina

Državni stručni skup održan je 28. lipnja 2022.putem ZOOM aplikacije.

Stručni skup bio je namijenjen učiteljima, nastavnicima, osnovnih i srednjih škola iz svih predmetnih područja te stručnim suradnicima za ostvarivanje međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje.

Na skupu je bilo 190 sudionika.

Predavači i voditelji stručnog skupa bili su: dr. sc. Vanja Bilić, Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. te viši savjetnk za nacionalne programe iz Agencije za odgoj i obrazovanje mr. sc. Tomislav Ogrinšak

Ciljevi stručnog skupa bili su da sudionci

 • budu osposobljeni za primjenu, korištenje i razumijevanje koncepata i korištenje metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
 • budu osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na razvoj komunikacijskih vještina kod učenika
 • budu osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup,
 • steteknu temeljne kompetencije za primjenu modula za učitelje miritelje u kojem će steći privrženost prema korištenju i širenju komunikacijskih vještina koje vode prepoznavanju i prevladavanju suparničkog, agresivnog i destruktivnog ponašanja kroz uzajamno razumijevanje, uvažavanje, suradnju, prihvaćanje i uspjeh za svakog pojedinačno i grupu/ razred/ školu/ zajednicu u cjelini, za nenasilno rješavanje sukoba i za komunikaciju koja omogućuje suradnju i vršnjačku medijaciju,
 • prođu korake iz kojih se sastoji postupak mirenja
 • budu osposobljeni za oblikovanje – Ja-poruka i Ti-poruka te Preoblikovanje Ti-poruka u Ja-poruke,
 • budu osposobljeni za definiranje pozicija, interesa i potreba
 • budu osposobljeni za prepoznavanje najčešćih stilova ponašanja u sukobu
 • budu osposobljeni za poučavanje učenika za stjecanje komunikacijskih vještina u postupku mirenja
 • budu osposobljeni za poučavanje učenika za razlikovanje poželjne od nepoželjnih oblika verbalne i neverbalne komunikacije u zajednici
 • budu osposbljneni poučavati učenike kako da koriste osnovne tehnike timskog rada i nenasilnog rješavanja sukoba, uključujući vještinu kontrole emocija i odgađanja odgovora, aktivnog slušanja, pregovaranja i posredovanja ,analizira i izvodi zaključke poštujući mišljenje drugih
 • budu osposobljeni za poučavanje učenika za zaključuje o važnosti nenasilne komunikacije za osobni uspjeh u školi i kvalitetan život u zajednici
 • budu osposobljeni za poučavanje učenika za određivnje što je aktivno slušanje, parafraziranje, što su neverbalne poruke, razlikovanje ja-poruka i ti-poruka
 • budu osposobljeni za poučavanje učenika da aktivno sluša druge, parafrazira, tumači neverbalne poruke; ispravno reagira u osjetljivim situacijama kao što su okrivljavanje, uvreda, prijetnja
 • budu osposobljeni za poučavanje učenika da pokazuju otpornost na provokacije te društveno nepoželjno i rizično ponašanje
 • budu osposobljeni za poučavanje učenika za određuju što je i koju ulogu imaju dijalog, pregovaranje, dokazivanje temeljeno na činjenicama, donošenje zajedničkih zaključaka u upravljanju sukobima
 • budu osposobljeni za poučavanje učenika da koriste komunikacijske vještine – aktivno slušanje, parafraziranje, sažimanje, fokusiranje, preoblikovanje, kodiranje i dekodiranje osjećaja i potreba drugog.

Na početku stručnog skupa u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak viši savjetnik za nacionalne programe mr. sc. Tomislav Ogrinšak pozdravio je sudionike stručnog skupa naglasivši važnost stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje medijacijske kompetencije.

Izlaganje pod nazivom Nacionalni programi i stručna usavršavanja iz Građanskog odgoja i obrazovanja održao jeTomislav Ogrinšsak. U svom je izlaganju predstavio ulogu nacionalnih programa u stručnom usavršavnju odgojno obrazovnih djelatnika u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO). Također je sudionike skupa upoznao s literaturuom vezanom uz GOO, sa smotrama iz Građankog odgoja i obrazovanje te se budućim stručnim skupovima koje Agencija za odgoj i obrazovanje priprema do kraja 2022. godine.

Nevenka Lončarić-Jelačić održala je izlaganje pod nazivom Medijacija u osnovnim i srednjim školama kao dio Građanskog odgoja i obrazovanja. U svom je izlaganju objasnila ulogu i smisao medijacije u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja te mogućnost upotrebe različitih metoda za poučavanje tema iz građanskog odgoja i obrazovanja referirajući se na dosadašnji način provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja u našem školskom sustavu i rezultate istraživanja nejegove provedbe.

Dr. sc. Vanja Bilić održao je sledeća predavanja i radionice:

Predavanje: O rješavanju sporova – od potrebe preko mogućnosti do obveze; mjesto medijacije u rješavanju sporova –  Dinamika konflikata – eskalacija   deeskalacija konflikta, faze u kojima je moguće rješavanje sukoba

Radionica: Komunikacijske vještine – Ljuštenje luka, ravnoteža moći, Testrealnosti,  Stvaranje opcija (brainstorming), Traženje izlaza iz slijepe ulice; posebno o empatiji u kontekstu medijacije

Radionica: Faze medijacije: pripremni stadij, uvod, iznošenje gledišta stranaka, istraživanje, pregovaranje, završni stadij medijacije – sporazum, proceduralni i psihološki završetak medijacije; važnost postupka u nedostatku forme

Radionica: Upute za pregovaranje

Radionica: Konflikt u razredu

Radionica: Pozicijsko i interesno pregovaranje – analiza konkretnog predmeta

Evaluacija

(docx: 776,08 KB)

Preuzmi