Najave i izvješća / 28. siječnja 2022.

Društveni odnosi, procesi i Sociologija i Politika i gospodarstvo

Na skupu Društveni odnosi, procesi i Sociologija i Politika i gospodarstvo, koji je održan 4. i 5. siječnja 2022. godine, sudjelovalo je 116 nastavnika Sociologije i Politike i gospodarstva.

Na početku stručnog skupa sudionicima se pozdravim govorom obratila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

Ana Šutalo Barić, prof. mentor, održala je prvo predavanje na temu Digitalna inspiracija u kojemu je predstavila projekt „e-Škole – uspostava sustava digitalno zrelih škola“, čiji je naručitelj i nositelj bio CARNet. Pripremljeno je 250 scenarija poučavanja i 50 digitalnih sadržaja za sedam međupredmetnih tema namijenjenih nastavnicima od petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole, koji pokazuju povezanost inovativnih i maštovitih ideja i suvremenih pedagoških metoda, a povezani su sa svakodnevnim životnim situacijama.

Ivana Zelenika, prof., u svom je predavanju Digitalna inspiracija za opće dobro predstavila aktivnosti scenarija poučavanja za nastavu Politike i gospodarstva koje su povezane s odgojno-obrazovnim ishodima nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo i očekivanjima međupredmetnih tema. Nastavnici su mogli vidjeti i koristiti nekoliko digitalnih alata koji nadopunjuju suvremene metode poučavanja te dvije aktivnosti po svim koracima izvedbe, kojima se može ostvariti suradničko i projektno učenje u digitalnom okruženju.

Stefan Bunjevac, prof. mentor, svojim predavanjem Digitalna inspiracija za bolje društvo prikazao je aktivnosti odrađene u sklopu projekta provedenog u u tri razredna odjela trećeg razreda dviju gimnazija na nastavnim satima Sociologije. Nastavnici su bili upoznati s procesom provedbe i analizom rezultata samovrednovanja i učeničkog vrednovanja aktivnosti, s korištenjem digitalnih alata i povezivanjem očekivanja međupredmetnih aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja i predmetnih odgojno-obrazovnih ishoda kurikuluma nastavnog predmeta Sociologija.

Prof. dr. sc. Josip Burušić osmislio je i održao predavanje povezano s temom jednakosti u obrazovanju s vrlo jasnim pitanjem – Imaju li svi učenici jednake šanse za školski uspjeh? te povezao roditeljski kapital, ponašanja nastavnika i kurikularne zahtjeve kao odrednice školskog uspjeha i školskog ponašanja. Sudionicima skupa predstavljene su empirijske spoznaje proizašle iz nekoliko velikih istraživačkih projekata koje je u hrvatskom obrazovanju proveo tim znanstvenika Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Prof. dr. sc. Josip Burušić pokazao je snažan utjecaj razine obrazovanja, zanimanja i socijalnog položaja roditelja na školski uspjeh učenika, a predavanje je uključilo i objašnjenja za moguće razloge ponašanja nastavnika u školi, kao i povezanost strukture školskog kurikuluma i načine postavljanja i ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda.

Irena Ihas Jurić, prof. savjetnik, i mr. sc. Ivana Plazonić, prof. mentor, u svom su izlaganju Projektna nastava Sociologije, Politike i gospodarstva i Građanskog odgoja i obrazovanja u praksi opisale tijek provedbe projekta „Srce kao kuća“ II. gimnazije Zagreb u kojem su učenici i nastavnici škole od ožujka do lipnja 2021. godine nastojali prikupiti sredstva za izgradnju kuće jednoj obitelji na području potresom razrušene Banovine. Predavačice su pojasnile svaki korak projekta i i predstavile učeničke aktivnosti i način uključivanja u projektne aktivnosti. Prikazale su i način ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda iz nastavnih predmeta Sociologija i Politika i gospodarstvo te međupredmetnih tema putem svih isplaniranih i odrađenih aktivnosti, kao i vještine i kompetencije koje su učenici naučili i razvijali tijekom projekta. Hvalevrijedna akcija rezultirala je izgradnjom doma jednoj mladoj obitelji, a projekt je postao izrazito važan primjer i poruka kako se u praksi zaista može doprinijeti stvaranju boljeg društva.

Drugi je dan stručnog skupa započeo dr. sc. Zvonimir Bošnjak koji je analizirao statističke pokazatelje riješenosti ispita državne mature iz Sociologije i Politike i gospodarstva od 2018. do 2021. godine. Sadržajnom analizom riješenih pitanja napravio je i izložio procjenu ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda državne mature da bi istražio povezanost između nastavne prakse i uspješnosti na ispitima državne mature iz navedenih nastavnih predmeta.

Dr. sc. Slavica Šimić Šašić govorila je o interakciji između nastavnika i učenika i pokazala da su vrsta i kvaliteta ostvarene interakcije između nastavnika i učenika povezane s odgojno-obrazovnim ishodima učenja. Prikazala je konstruktivističke teorije učenja prema kojima je upravo interakcija ključna komponenta učenja. Predavačica je objasnila tri široka područja interakcije između nastavnika i učenika, a to su poučavanje, vođenje i socio-emocionalni odnos te pokazala kako interakcija ovisi o obilježjima nastavnika i obilježjima učenika, a može imati različite učinke na odgojno-obrazovne ishode učenja.

Predavanje kojim je završio stručni skup bilo je ono više savjetnice za sociologiju i politiku i gospodarstvo Andreje Burić, prof., u kojemu je prikazala pojedine elemente koji prate i imaju značajan utjecaj na uspješnost procesa učenja i poučavanja. Opisala je razlike između učenja i poučavanja, navela ključne kompetencije učenika 21. st., objasnila što je potrebno da se ostvari prijenos znanja te što sve utječe na kvalitetu učenja. Raspravljalo se o razlikama između učionice 20. i učionice 21. st., aktivnom i pasivnom učenju i važnosti okoline za učenje na sam proces učenja i poučavanja. Jedan od presudnih elemenata procesa učenja jest znatiželja pa su sudionici mogli čuti i sudjelovati u razgovoru o tome što može utjecati na razvoj znatiželje te kako povećati znatiželju kod sebe i svojih učenika.

Evaluacija provedena nakon održanog stručnog skupa pokazala je vrlo visoko zadovoljstvo sudionika organizacijom stručnog skupa. Sudionici su visokim ocjenama vrednovali predavanja svih predavača u pogledu njihove stručnosti i pripremljenosti te jasnoće izlaganja. Primjenjivost informacija sa stručnog skupa u planiranju u provedbi nastavnih sati, kao i korisnost koju će učenici dobiti od profesionalnog razvoja sudjelovanjem nastavnika na ovom stručnom skupu također su visoko ocijenjene. Među informacijama sa stručnoga skupa koje nastavnici smatraju posebno vrijednima najviše su navodili one povezane s primjerima dobre prakse, interakcijom između nastavnika i učenika, analizom rezultata državne mature, učenjem i poučavanjem u 21. st. te digitalnim scenarijima za učenje i poučavanje međupredmetnih tema. Na kraju evaluacije sudionici su predlagali moguće teme za buduće stručne skupove među kojima su se najčešće našli primjeri dobre prakse, nove i inovativne metode poučavanja i učenja, vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika, trendovi suvremenog društva s područja Sociologije i Politike i gospodarstva te prikazi rezultata novijih istraživanja u području obrazovanja.

Evaluacija

(docx: 34,07 KB)

Preuzmi