Najave i izvješća / 9. srpnja 2021.

Digitalni alati u nastavi stranih jezika i transdisciplinarni pristup učenju

Stručni skup za voditelje (M)ŽSV-a iz francuskoga jezika, učitelje/profesore mentore i savjetnike u trajanju od 8 sati održao se online 2. srpnja 2021. godine.

U ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać, stručni skup je otvorila i pozdravila sudionike Loreana Selišek Butina, prof. savjetnik, vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik.

U prvoj temi Četiri S ili Strategije suočavanja sa stresom, profesorice mentoriceSanje Vučetić iz XV. gimnazije, IB World School Zagreb, sudionici stručnoga skupa naučili su kako se suočiti sa stresom u nastavi, posebno u hibridnoj nastavi i nastavi na daljinu i kako možemo uvježbavati različite načine na koje možemo podizati naše otpornosti za suočavanje sa stresom, a primjenjivi su i u radu s učenicima.

Potom u drugoj temi, kako pripremiti, organizirati i izvesti kreativni projekt Kazalište u online nastavi francuskoga jezika, pokazala nam je lektorica sa Sveučilište u Zadru, Odjela za francuske i frankofonske studije, profesorica Marina Šišak.

Treća tema Aktivan učenik i aktivno učenje, profesorice savjetnice iz XV. gimnazije, IB World School Zagreb i vanjske suradnice Agencije za odgoj i obrazovanje iz francuskoga jezika Loreane Selišek Butina uputile su nas u proces aktivnog učenja i poučavanja. Dobili smo odgovore na pitanja: Kako učenici uče?, Koliko je učenika aktivno na satu?, Može li se dogoditi da učenik ode sa sata i ne zna što je radio na tom satu?, Zašto se to događa?, Zna li učenik samostalno razlikovati bitno od nebitnog?, Koje tehnike i strategije učenja učenici koriste na satu?, Koja je uloga učitelja? i na kraju Koji su obrazovni trendovi učenja i koje digitalne alate u tu svrhu učitelj može koristiti?

Četvrta tema pod naslovom Međupredmetne teme u nastavi francuskoga jezika koju je prezentirala, učiteljica mentorica Tomislava Kraljić, prof. iz OŠ Đuro Ester, Koprivnica, odveli su nas u planiranje nastave francuskoga jezika s međupredmetnim temama i njihovim ishodima.

Peta tema Svrhovita primjena digitalnog alata MS Forms u vrednovanju naučenoga, učiteljice mentorice Kristine Pirs, prof. iz , OŠ „Mejaši“ Split, naučila nas je kako je digitalni alat MS Forms jednostavan alat za primjenu i izradu zadataka vrednovanja.

U šestoj i sedmoj temi pod naslovima Digitalna tehnologija u službi vrednovanja i Wiser.me & Quizizz – digitalni alati za vrednovanje, koje su prezentirale, voditeljice (M)ŽSV-a iz francuskoga jezika, profesorica mentorica Slavenka Markota iz Gimnazije dr. Mate Ujevića Imotski i Pavica Palunčić Beloša, prof. iz Gimnazije Dubrovnik, naučili smo kako otvoriti korisničke račune na obrazovnim platformama, koje su mogućnosti korištenja ovih digitalnih alata i kako izraditi interaktivne listiće.

Zadnja tema na ovom stručnom skupu bila je Predstavljanje projekta „Profesor francuskog, zašto ne?” – Et si j’étais prof de français ? Hrvatske udruge profesora francuskoga jezika. Voditeljica (M)ŽSV-a i ujedno i predsjednica Udruge, profesorica savjetnica Mirjana Franić iz IX. gimnazije u Zagrebu upoznala nas je s projektom Udruge čiji je cilj bio promoviranje zanimanja profesora francuskoga jezika.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 29,22 KB)

Preuzmi