Najave i izvješća / 1. rujna 2022.

Biosigurnosne kompetencije za očuvanje zdravlja

Državni stručni skup Biosigurnosne kompetencije za očuvanje zdravlja za učitelje i nastavnike osnovne i srednje škole, održan je 29. kolovoza 2022. godine online na Zoom platformi. Ishodi skupa obuhvaćali su stjecanje znanja o novim virusima i virusima koji nam se vraćaju, o antraksu kao kontinuiranoj opasnosti te utjecaju ekologije na biosigurnost. Predstavljeni su primjeri dobre prakse u projektu Biosigurnost i biozaštita u osnovnoj školi te analizirani ishodi iz ovoga područja u hrvatskom obrazovnom sustavu u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita, predmetnim kurikulima i međupredmetnim temama. Na skupu je sudjelovalo oko 360 sudionika i šest predavača.

Predavače, goste i sudionike skupa pozdravila je prof. dr. sc. Alemka Markotić, predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i ravnateljica Klinike „Fran Mihaljević“, zahvalila se organizatorima skupa, predavačima i sudionicima i zaželjela svima uspješan rad. Sudionike je pozdravila i doc. dr. sc. Ljiljana Žmak predsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu te napomenula da su teme za skup odavno predviđene, a pokazalo se da su upravo sada aktualne. U ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać, sve je sudionike pozdravila viša savjetnica za prirodu i biologiju Marina Ništ. Osvrnula se na veliku uključenost sudionika različitih struka u dosadašnje skupove i naglasila odlične evaluacije svih predavanja te zaželjela uspješan rad i na ovome skupu.

Predavanje Novi virusi i virusi koji nam se vraćajuizv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, bilo je vrlo aktualno jer je sadržajno obuhvaćalo virus Zapadnog Nila, majmunskih boginja, hepatitisa A i Langya virusa. Sudionici su upoznati s kliničkim slikama navedenih virusa, prevencijom i mogućnostima liječenja te infekcijama ovim virusima koje se javljaju kod različitih životinjskih vrsta.

Antraks-kontinuirana opasnost, predavanje koje je održala dr. sc. Ljiljana Žmak, voditeljica Službe za mikrobiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pobudilo je veliko zanimanje sudionika jer se bolest neuobičajeno pojavila i u našem području. Nizom zanimljivo prezentiranih situacija omogućila je sudionicima stjecanje spoznaja o velikom bioterorističkom potencijalu ovog uzročnika, velikoj smrtnosti uslijed zaraze, epidemijom u Hrvatskoj te važnosti edukacije stanovništva.

Predavanjem Utjecaj ekologije na biosigurnost, Pavle Jeličić, dr. med.iz  Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, objasnio je sudionicima što sve uključuje bioterorizam, u užem (namjerno širenje bolesti na ljude, životinje i biljke bakterijama i virusima) kao i u širem smislu (nuklearni, kemijski, entomološki i agroterorizam). Govorio je o rizicima vezanim uz hranu i vodu te važnosti kontrolnih mjera.

Nove tehnologije u dijagnostici opasnih virusa je predavanje kojim je znanstvenik iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, dr. sc. Ivan Christian Kurolt upoznao sudionike s mogućnostima primjene najnovijih tehnika u dijagnostici opasnih virusa, ovisno o stadiju bolesti, svrsi testiranja, dostupnoj opremi te kompetentnosti stručnjaka.

Primjer dobre prakse s učenicima u provođenju programa Biosigurnost i biozaštita prikazale su učiteljice biologije i kemije mr. sc.Tamara Banović  i Ivana Zemunik iz  OŠ Josip Pupačić iz Omiša. Primjenom nekoliko izuzetno kreativnih i kvalitetno osmišljenih aktivnosti uspjele su motivirati svoje učenike na aktivno sudjelovanje i stjecanje znanja tijekom igre.

Mr. sc. Maja Kassa, u predavanju Bisoigurnosne kompetencije u hrvatskom obrazovnom sustavu ukazala je na multidisciplinarni pristup u  poučavanju sadržaja i stjecanju vještina u području biosigurnosti, s naglaskom na poučavanje u kontekstu osobnog očuvanja zdravlja.

Nakon svakog predavanja predavači su odgovorili na pitanja sudionika, a na završetku skupa, viša savjetnica Marina Ništ napravila je refleksiju na održana predavanja te pozvala sudionike da ispune evaluacijski obrazac.

Kao i na dosadašnjim skupovima, tema stručnoga skupa izazvala je veliko zanimanje sudionika, o čemu svjedoči i evaluacija skupa. Sva su predavanja skoro svi sudionici ocijenili izvrsnima ili vrlo uspješnim, a opća ocjena skupa je 4.94. Više se puta kao najveće vrijednosti skupa ističu pripremljenost i jasnoća u izlaganju svih predavača, stručnost i spremnost na odgovaranje na pitanja, dobivanje mnogo novih, stručnih informacija, aktualnost tema i mogućnost primjene u radu s učenicima kao i dobit u osobnom profesionalnom usavršavanju. Istaknuta je vrijednost mnoštva informacija o aktualnim uzročnicima zaraze i mogućim načinima prevencije. Sudionici su posebno pohvalili prikazane primjere iz prakse, prepoznali ogroman trud i količinu vremena utrošenog na osmišljavanje i pripremu aktivnosti te pokazali interes da i sami veći dio primijene u radu sa svojim učenicima. Osim navedenih vrijednosti skupa, veći broj sudionika predložio je nove teme za buduće skupove.

Izvješće sastavila: Marina Ništ, viša savjetnica za prirodu i biologiju

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 66,95 KB)

Preuzmi