Najave i izvješća / 13. ožujka 2023.

Državni stručni skup: Analiza nastavne prakse u nastavi kemije

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike kemije održan je 21. veljače 2023. u OŠ Mejaši u Splitu.

Na početku skupa, viša savjetnica za kemiju Mia Ožić, istaknula je sudionicima kolika je važnost kontinuiranog usavršavanja kompetencija suvremenog nastavnika kemije te nužnost (samo)procjene osobnih kompetencija za izvođenje kvalitetne nastave.

Sudionici su na početku edukacije ulaznom anketom istaknuli da su osobni rast i razvoj te jačanje kompetencija za analizu nastavne prakse u najvećoj mjeri motivi dolaska na stručni skup. Iako je većina sudionika imala određena iskustva kolegijalnog opažanja, ipak su u većini procijenili da nisu u stanju razraditi kriterije za vrednovanje elemenata kvalitetne nastave te je odabir teme skupa u tom smislu bio iznimno koristan.

Skup je bio koncipiran kao izmjena interaktivnog predavanja i radionica primjenjujući principe suradničkog rada (promisli, razmjeni misli u paru, prezentiraj). Sudionici su dobili upute da na pripremljenim obrascima što detaljnije vode bilješke s namjerom da nakon odlaska sa skupa imaju konkretne materijale koje mogu koristiti u budućnosti. 

Početnu aktivnost vodile su Mia Ožić, Sanda Šimičić i Gordana Cecić-Sule. Izmjenjujući se i nadopunjujući, davale su potrebnu dinamiku interaktivnom predavanju. Istaknule su važnost kolegijalnog opažanja te njegova osnovna načela povjerljivost, dobronamjernu kritiku i samo-refleksiju, a sve s ciljem unaprjeđenja nastavnog procesa. Sudionici su definirali elemente i indikatore po kojima bi opažali nastavni proces. Nakon toga je uslijedilo opažanje nastavnog sata koji je za tu prigodu snimljen. Istaknuvši određena ograničenja kod opažanja u živo i opažanja snimljenog nastavnog sata sudionici su analizirali, raspravljali i osvještavali elemente kvalitetne nastave.

Ravnateljica i stručna suradnica SŠ Jure Kaštelan Tereza Srdelić i Milka Radovčić istaknule su da je obveza ravnatelja škole uvid u stručno-pedagoški rad djelatnika škole u svrhu poboljšanja kvalitete rada. Istaknule su da pri opažanju naglasak stavljaju na metodičke oblike rada nastavnika, njegove komunikacijske i organizacijske vještine. Nakon uvida provode analizu zajedno s opažanim nastavnikom pri čemu se predlažu mjere za unaprjeđenje nastavnog procesa.

Dr. sc Roko Vladušić je u predavanju Odlike kvalitetne nastave kemije istaknuo da se ona određuje metodičkim znanjem kemije i provodi u skladu s psihologijskim modelima obrade informacija prema Atkinsonu i Shiffrinu (1968). Prema njihovoj teoriji (model tri skladišta) pamćenje se odvija pomoću tri serijska procesa: osjetno (senzoričko) tzv. percepcijski filtar; radno (kratkoročno) i dugoročno pamćenje. Kvalitetno poučavanje nastavnik promišlja kroz nekoliko domena metodičkog znanja kemije. Profesor Vladušić je predstavio prijedlog obrasca pripreme sata kojim se rukovode studenti nastavničkog smjera. Navedeni su i komentirani elementi pisane pripreme za nastavni sati koji su dobar temelj za kvalitetnu pripremu svakog nastavnika, a ne samo početnika.

Nakon teorijskog okvira i analize nastavne prakse iz različitih perspektiva, sudionici su ponovno imali mogućnost opažanja nastavnog sata i uvježbavanja vlastitih vještina. Uslijedila je analiza nastavnog sata, isticanje onoga što je bilo dobro, što treba popraviti, promijeniti te prijedlozi nastavnici za poboljšanje nastave. U završnoj raspravi sudionici su zamoljeni da još jedanput ispune anketu te da procijene svoj napredak nakon edukacije.

Evaluacija

(docx: 365,70 KB)

Preuzmi