Najave i izvješća / 26. travnja 2022.

7. proljetni seminar za geografe

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i udruge Hrvatska geološka ljetna škola 22. travnja 2022., na Dan planeta Zemlje održan je 7. proljetni seminar za geografe s temom Klimatske promjene s obzirom na stanje nekada i danas.

Ovaj, 7. proljetni seminar okupio je učitelje i nastavnike geografije iz cijele Hrvatske, ali i značajan broj učitelja i nastavnika ostalih struka, među kojima su biolozi bili najzastupljeniji.  Skup je bio usmjeren primarno na jačanje kompetencija učitelja i nastavnika u području struke, odnosno na primjenu širokog spektra znanja povezanih s područjem paleoklimatologije i klimatologije u poučavanju odgojno-obrazovnih ishoda kurikula Geografije. 

Sudionike skupa u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje pozdravila je viša savjetnica za geografiju Vesna Milić, dipl. geograf, a u ime udruge Hrvatska geološka ljetna škola dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita koja je istakla vrijednost dosadašnje suradnje te podsjetila na teme prethodno održanih seminara.

Program skupa sastojao se od dva bloka predavanja sa sljedećim temama:

Klimatske promjene u kontekstu poučavanja geografije, Vesna Milić, dipl. geograf

Suvremene klimatske promjene – uzroci i geografske posljedice, dr. sc. Mladen Maradin, doc.

Planetarne klimatske promjene, dr. sc. Željko Andreić, red. prof. i dr. sc. Tomislav Malvić, red. prof.

Indikatori klimatskih prilika tijekom geološke prošlosti, dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita

Kvartar – period drastičnih klimatskih promjena i njihov utjecaj na životinjski svijet, dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić, znan. savjetnica

Globalna zatopljenja u geološkoj prošlosti, dr. sc. Jasenka Sremac, red. prof.

Sudionici stručnoga skupa su tijekom izlaganja pojedinih tema i na kraju skupa u evaluacijskom upitniku visoko ocijenili relevantnost i aktualnost tema. Većina se složila da je sadržaj predavanja primjenjiv u nastavnoj praksi te da su predavanja pridonijela boljem razumijevanju klimatskih promjena.

Evaluacija

(docx: 47,51 KB)

Preuzmi