Najave i izvješća / 13. travnja 2021.

6. proljetni seminar za geografe

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatske geološke ljetne škole 9. travnja 2021. održan je 6. proljetni seminar s temom Prirodne i tehničko-tehnološke prijetnje i katastrofe u kontekstu poučavanja kurikula geografije. Seminar se odvijao putem aplikacije Adobe Connect i u njemu su sudjelovali učitelji i nastavnici geografije iz svih krajeva Republike Hrvatske.

Cilj skupa bio je jačanje svijesti učitelja i nastavnika o važnosti poučavanja prirodnih pojava i procesa, kao i pojava uvjetovanih ljudskom djelatnošću koje mogu rezultirati katastrofama, te njihov aktivan doprinos u smanjenju rizika od katastrofa.

Sudionike skupa pozdravila je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać koja je istaknula aktualnost teme skupa, zahvalila predavačima i organizatorima te svima poželjela uspješan rad. Pozdravne riječi u ime Hrvatske geološke ljetne škole sudionicima je uputila dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita, koja je naglasila dosadašnju uspješnu suradnju Agencije i Udruge te izglede za unaprjeđivanje u budućnosti.

Program skupa bio je podijeljen u dva bloka sa po tri predavanja. Predavanja su imala sljedeće teme:

Katastrofe kao velike nesreće, propasti, uništenja ili slomovi s teškim posljedicama

Geološki utemeljene katastrofe i rizici u Republici Hrvatskoj uključeni za potrebe procjene rizika – potresi i popratni hazardi na području RH (padinski procesi, subsidencija / urušne vrtače)

Geološke okolnosti katastrofa i rizika u Republici Hrvatskoj uključene za potrebe procjene rizika – klimatske promjene i geološki hazardi (obalni hazardi, zaslanjivanje kopna, utjecaj vulkanskih erupcija na klimu)

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Stručni i znanstveni aspekti utjecaja tehničko-tehnoloških katastrofa na prostor i život ljudi

Prirodne i tehničko-tehnološke prijetnje i katastrofe u kontekstu predmetnoga kurikula

U programu su sudjelovali: dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita; dr. sc. Katarina Gobo, doc,; dr. sc. Jasenka Sremac, red. prof.; dr. sc. Krešimir Pavlić, doc.; dr. sc. Renata Peternel, viši predavač i Vesna Milić, dipl. geograf.

Sudionici stručnoga skupa tijekom izlaganja pojedinih tema i na kraju skupa u evaluacijskom upitniku visoko su ocijenili relevantnost i aktualnost tema te sadržaj predavanja. Većina se složila da su predavanja poticaj za promjene u njihovoj nastavnoj praksi.

Evaluacija seminara

(docx: 39,69 KB)

Preuzmi