Najave i izvješća / 29. travnja 2022.

Stručno usavršavanje o prihvaćanju i vrednovanju učenika kao subjekta vjeronaučne nastave

Državni stručni skup za vjeroučitelje osnovnih škola u Republici Hrvatskoj pod nazivom “Jer si dostojan! O prihvaćanju i vrednovanju učenika kao subjekta vjeronaučne nastave”, održan je 21. travnja 2022. godine u online okruženju na platformi Zoom u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Na skupu je sudjelovalo više od 460 vjeroučitelja.

Na početku stručnog skupa sudionici su poslušali snimku pjesmePrvijenci janjeta uz prigodni video u izvedbi dječjeg zbora Mirjam iz OŠ M.P. Katančića i iz župe BDM iz Valpova kojim ravna vjeroučiteljica s. Danijela Škoro. Riječi pjesme su bile ujedno i molitva nakon koje je sudionike pozdravio predstojnik NKU-a HBK mons. Ivica Pažin. Pozdravnu riječ svim vjeroučiteljima i predavačima uputili su predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uz prigodni govor i u ime gospođe ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać i u svoje osobno, viša savjetnica za vjeronauk pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Ankica Mlinarić, dipl. teolog.

Viša savjetnica A. Mlinarić kao voditeljica predstavila je program stručnog skupa koji je bio koncipiran u tri dijela. Prvi se odnosio na akademska predavanja i tematske rasprave, drugi dio na stručna predavanja i interaktivni rad vjeroučitelja, a treći dio na praćenje 6 iskustava primjera dobre prakse iz različitih perspektiva snimljenih u jednom videu s mogućnošću iznošenja svojih osvrta i dojmova. Sva tri dijela imala su za cilj progovoriti o dostojanstvu učenika kojega su svi učitelji pozvani poštivati te o prihvaćanju i vrednovanju učenika kao subjekta vjeronaučne nastave. Predavači prvog dijela stručnog skupa svoja su predavanja i tematske rasprave održali u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu i taj dio stručnog skupa moderirao je predstojnik NKU HBK mons. Ivica Pažin.

U prvom dijelu programa predavači su progovorili iz biblijske, duhovno-teološke i pedagoške razine. Tako je doc. dr. sc. Darko Tepert održao prvo predavanje pod nazivom Biblija i dostojanstvo malenih u kojemu je naglasio da je upravo Bog izvor dostojanstva najmanjih. Objasnio je kako su u starozavjetnim zakonskim tekstovima prisutni maleni koje Bog na osobiti način štiti: siročad, udovice, stranci. Za tu skupinu ljudi, koji se ne mogu sami brinuti o sebi ili koji ne mogu sami za sebe naći neku zaštitu, brine se Bog. Tu se može smjestiti i dostojanstvo malenih općenito pa i dostojanstvo djece. Posebice se u NZ tekstovima može uočiti kako Isus te malene stavlja i svojim učenicima kao uzor vjere i pouzdanja te ih postavlja za primjer koji treba nasljedovati. U Novom zavjetu su maleni ti prema kojima se treba odnositi s poštovanjem te prepoznati njihovo dostojanstvo. Bog se stavlja u zaštitu malenih. Bog je taj koji je njihova konačna zaštita. To znači, ukoliko se  povrijedilo jednoga od njih, ujedno se povrijedilo i Boga direktno. Dostojanstvo učenika u školi također se može izvući iz prvog biblijskog teksta jer je svaki čovjek stvoren na sliku Božju. Tako je i svaki učenik stvoren na sliku Božju, a to sa sobom povlači obvezu poštovanja njegovog dostojanstva, istaknuo je doc. dr. Tepert.

Mr. sc. Siroglavić održao je predavanje Vjeroučenik kao misterij i glina u Božjim rukama. Teološko-antropološko promišljanje o važnosti duhovnog odgoja u vjeronaučnoj nastavi”. Naglasio je kako Katolički vjeronauk nije samo puko posredovanje informacija i znanja, nego obuhvaća učenika u njegovoj osobnosti te ne smije zaboraviti da su u središtu vjerskog odgoja učenici koji su proživjeli različite životne prilike i koji imaju svoje realne mogućnosti, potrebe i interese. Iznio je podatak da sve veći broj zemalja u Europi reformira svoje odgojno-obrazovne sustave s povećanim interesom za etičku i moralnu perspektivu odgoja. Vjeronauk je u tom smislu kod nas na svom terenu, jer shvaća općenito školu kao mjesto pomoći razvoju pojedinca u njegovu samoostvarenju. Nakon pojašnjenja kako su i samoća i komunikacija potrebne za rast i razvoj učeničke osobnosti, zaključio je da vjeroučitelj ne može dati ono što sam nema te za kraj poručio: „Duhovni odgoj i općenito katoličko obrazovanje kroz vjeronauk cilja k obrazovanju srca, a ne samo informiranju glave. Vjeroučitelj uvijek treba razumjeti da temeljni cilj pastorala s mladima jest humanizacija, a Katolička Crkva može itekako ponuditi model humanosti u punini – Isusa Krista. On je taj koji otkriva čovjeka njemu samome, koji najbolje zna sve čovjekove težnje i koji jedini i može u potpunosti razumjeti misterij kojega je sam sazdao – čovjeka“.

S. Mirjam Gadža, diplomirani pedagog je održala je predavanje “Vjeroučenik kao subjekt nastavnog procesa – pogled jednog pedagoga”. Objasnila  je kako je jedna od pokretačkih osnova reforme obrazovanja, koja traje više godina – kako nastavu učiniti za učenike mnogo zanimljivijom, ‚važnom za život‘, za stjecanje životnih kompetencija; kako animirati učenika da on bude ‚partner‘ u školi – nositelj školskih aktivnosti, a ne samo pasivni primatelj određenih informacija i sadržaja. Naglasivši kako je već puno toga u nastavi unaprijeđeno, da još uvijek ima prostora da svatko za sebe ustvrdi gdje može bolje I više učiniti za svoje učenike na svojoj nastavi kako bi zaista bili subjekti nastavnoga procesa.

U prvom djelu izlaganja podsjetila je na temeljne vrijednosti nastave usmjerene na učenika potkrijepuvši ih raznim mjestima u kurikulumu Katoličkog Vjeronauka u kojemu učenike možemo odgajati za vrednote. Također je navela i dugački niz didaktičkih strategija u nastavi kojima možemo oblikovati pojedine etape nastavnih procesa da budu još više zanimljivi i izazovni učenicima. U drugom dijelu govorila je više o učeniku u središtu nastave te ulozi i doprinosu nastavnika vjeroučitelja navodeći više primjera pedagoškog  odgojnog postupanja koje izlazi iz okvira učioničke nastave te promatra učenika kao cjelinu s njegovim obiteljskim i socijalnim kontekstom pa u tome traži najbolji put do učenika. Navela je i neke od plodova takvih pristupa.

Drugi i treći dio stručnog skupa moderirala je viša savjetnica Ankica Mlinarić. Drugi dio bio je sačinjen od tri stručna interaktivna predavanja čiji je cilj bio vjeroučiteljima pomoći u primjeni preciznog dokumentiranja procesa praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja, posebice u kontekstu cjelovite kurikularne reforme u kojoj je naglasak stavljen na praćenje i podršku napretka učenikovog razvoja tijekom formativnog praćenja učenja za učenje i učenja kao učenja kako bi se uz sve informacije o onome što se još može popraviti i unaprijediti moglo doći i do sumativnog vrednovanja, odnosno bilježenja vrednovanja naučenog u vidu jasno formuliranih razina ishoda koje je učenik pokazao usvojenima.

Prvo stručno predavanje u drugome dijelu “Temeljni dokumenti u postupcima procesa vrednovanja”,   održala je viša je savjetnica za vjeronauk Ankica Mlinarić. Predstavila je važne poruke temeljnih dokumenata na koje se valja oslanjati u procesu vrednovanja vjeroučenika, a to su Kurikulum Katoličkog vjeronauka za osnovne škole i gimnazije, Smjerice za vrednovanje procesa učenja i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnk o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Naglasila je kako svaki od njih navodi važnost ovih triju vrsta vrednovanja te učitelji i nastavnici shodno tome imaju zadatak voditi računa o konstruktivnom (kurikulumskom) poravnanju usklađujući ishode, aktivnosti i vrednovanje. Povezujući važnost poruka ovih dokumenata, viša je savjetnica dala osvrt na nekoliko primjera pisanja bilješki u e-dnevniku te ukazala na moguća poboljšanja. Tijekom izlaganja sudionici su imali zadatak dati osvrt na sumativne bilješke za sva tri elementa vrednovanja u digtalnom alatu.

Naredna dva stručna predavanja održale su vjeroučiteljice, savjetnice u zvanju te donedavne članice mentorskog tima za Katolički vjeronauk Škole za život Ana Volf i Tihana Petković, licencirane stručnjakinje u području vrednovanja i digitalnih alata. Obje su prikazale niz primjera iz prakse kao potkrjepu svojih izlaganja.

Tihana Petković, dipl. teolog u svom predavanju “Kurikulum, rubrike i planiranje formativnog i sumativnog vrednovanja – kako si olakšati?” predstavila je put kojim započinjemo planiranje vrednovanja te koliko je važno krenuti od ishoda učenja kako bismo dobili jasnu strukturu planiranja svakog pristupa vrednovanju. Od ishoda počinjemo planirati aktivnosti, a sukladno njima vredovanje. Ukazala je i na korisnost opisanih razina znanja koje nam pomažu kada si želimo planirati vrednovanje i izraditi tablice s bilješkama formativnog i sumativnog vrednovanja. Sudionici su u interaktivnom zadatku prepoznavali vrste bilješki.

Ana Volf, dipl. teolog održala je predavanje “Što i kako vrednujemo? Elementi vrednovanja i oblikovanje bilješki u e-dnevniku” u kojemu je korak po korak detaljno prikazala što se i na koji način vrednuje u pojedinom elementu vrednovanja te prikazivala primjere svojih bilješki ukazujući na porast broja bilježaka sukladno godinama reforme i novih pristupa ovome području vrednovanja. Posvijestila je i teškoće s kojima se vjeroučitelji mogu susretati prilikom vrednovanja kulture međusobnoga komuniciranja, ali i neke koje se odnose na stvaralačko izražavanje. Analizom svojih vlastitih bilježaka I kritičkim osvrtom na iste pomogla he vjeroučiteljima u vrednovanju njihovog vlastitog načina bilježenja. U interaktivnom zadatku sudionici su osmišljavali bilješke za formativno i sumativno vrednovanje na temelju zadanih ishoda učenja. Obje savjetnice u zvanju su svojim konkretnim primjerima rada oduševile sudionike i potaknule ih na razmišljanje koliko je važno kao učitelj ustvari biti refleksivni praktičar.

U trećem dijelu stručnog skupa vjeroučitelji su imali priliku pogledati 75 minutni video mozaik na temu: “Koliko nam je vrijedan vjeronauk? Video mozaik s primjerima iz prakse i sudionicima školskog sustava” u kojemu je 6 vjeroučitelja progovorilo o vrijednosti vjeronauka s različitih aspekata, a svaki je video onda imao I svoj pripadajući podnaslov.  

Tako je vjeroučitelj Josip Matezović iz OŠ I.B. Mažuranić, Rokovci – Andrijaševci pripremio video o tome što učenici misle o vjeronauku (Vjeroučenici o vjeronauku), Dijana Stanić, mentorica u zvanju iz Centra za odgoj i obrazovanje iz Virovitice priredila je video na temu učenika s teškoćama u razvoju (Najmanji u srcu Crkve – „njihovo je kraljevstvo nebesko“). Vjeroučiteljica Vesna Hodak, savjetnica u zvanju iz OŠ A. Starčevića iz Rešetara osvrnula se na vrednovanje vjeronauka od bivših vjeroučenika (O plodovima vjeronauka), a Marina Živić, također savjetnica u zvanju iz OŠ Dragutina Tadijanovića iz Vukovara, dala je riječ roditeljima da nam kažu što misle o vjeronauku i kako ga vrednuju (Glas roditelja). Vjeroučitelj Ivica Lalić iz OŠ Novska iz Novske iznio je svoje iskustvo suradnika Centra za socijalnu skrb te progovorio o potrebnoj posebnoj obazrivosti prema učenicima koji dolaze iz obitelji koje su pod skrbi Centra ((Ne)vidljiva djeca). Na koncu, na red su došli i vjeroučitelji o kojima je koristeći introspektivu progovorio u svom videoprilogu vjeroučitelj Marijan Lončar iz OŠ Ivana Mažuranića iz Vinkovaca (Valjaš (li) slugo dobri?!). Na zanimljiv i poticajan način potaknuo je svojevrsni ispit savjesti u profesionalnom smislu.

Odjavna špica videomozaika bila je asocijaciju na povezanost svih vjeroučitelja u Hrvatskoj te njihove snage na polju rada, a ovih šest vjeroučitelja saželi su ih u 6 stihova pjesme Slap Dobriše Cesarića uz popratni snimak.

Tijekom praćenja video mozaika, sudionici su mogli svoje osvrte, komentare, zapažanja i dojmove zapisivati u digitalni alat flingu. Dobivene povratne informacije govore u prilog obogaćenja svih sudionika stručnoga skupa.

Završnu riječ u vidu zahvale svim predavačima za sudjelovanje u programu i vjeroučiteljima za sudjelovanje na stručnom skupu izrekli su viša savjetnica Ankica Mlinarić te predstojnik NKU HBK mons dr. Ivica Pažin.

Nakon potvrde sudjelovanja, vjeroučitelji su putem forms upitnika poslali i povratnu informciju o svome zadovoljstvu stručnim skupom ocijenivši ga izvrsnom ocjenom te naglasivši njegovu visoku korisnost za primjenu u praksi vrednovanja te kao motivaciju za daljnji rad.

U prostorima NKU-a HBK tehničku podršku skupa pružala je viša savjetnica za vjeronauk dr. sc. Gordana Barudžija zajedno s tajnicom NKU-a HBK gospođom Anitom Vranić, dipl teolog.

Za sastavljanje svih videa u video mozaik zaslužan je vjeroučitelj Marijan Lončar kao i za tekst na uvodnom videu za molitvu koji je snimao vlč. Luka Ćosić. Program stručnog skupa osmislila je u ime Agencije za odgoj i obrazovanje viša savjetnica Ankica Mlinarić, a realizirala ga uz članove Organizacijskog odbora.

Evaluacija

(docx: 137,98 KB)

Preuzmi