Najave i izvješća / 19. listopada 2021.

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike engleskog jezika: Razvoj međukulturnih komunikacijskih kompetencija te uz to vezanih strategija

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika Razvoj međukulturnih komunikacijskih kompetencija te uz to vezanih strategija planiran je i održan u mjesecu rujnu 2021. Da bi se omogućilo sudjelovanje što većeg broja učitelja i nastavnika na ovome stručnom usavršavanju, program skupa je podijeljen na dvije sesije (jedna za osnovne škole i druga za srednje škole). Na početku mjeseca rujna, točnije 1. rujna, održane su dvije plenarne sesije sa po četiri plenarna predavanja. U nastavku tijekom zadnja dva tjedna mjeseca rujna (20. do 30. rujna 2021.) održano je deset webinara, po pet za osnovne i pet za srednje škole.

Za obje sesije skupa bilo je prijavljeno više od 1300 sudionika od čega više od 900 za osnovne škole i više od 400 za srednje škole. Na skupu je sudjelovalo više od 1000 sudionika, ali je samo njih 700-injak ostvarilo pravo na dobivanje potvrde (prema uputama Agencije sudjelovali minimalno na dvije trećine stručnog usavršavanja).

Skup je planiran kao kontinuirani oblik podrške uvođenju predmetnog kurikuluma za engleski jezik u osnovne i srednje škole. Fokus ovoga stručnog usavršavanja bila je B domena kurikuluma Međukulturne komunikacijske kompetencije uz koje je usko vezan i peti element vrednovanja (Posredovanje) koji se uvodi u 3. i 4. razrede srednjih škola. Zbog specifičnosti koje proizlaze iz ove domene u nastavnom procesu za osnovne i srednje škole, usavršavanje je podijeljeno u dvije sesije. Na plenarnom dijelu učitelji i nastavnici upoznati su s istraživanjima i projektnim aktivnostima vezanim za ovu temu na međunarodnoj razini, dok je kroz seriju webinara naglasak bio na primjerima i implementaciji ove teme u nastavni proces.

Prvi dan skupa (plenarni dio): Nakon prijave sudionika u sustav, uvodno predavanje u obje sesije održao je viši savjetnik za engleski jezik Davor Černi s istoimenom temom Razvoj međukulturnih komunikacijskih kompetencija te uz to vezanih strategija u kojem je sudionicima dao opći pregled teme te pojasnio kakav bi utjecaj ova kurikulumska Domena trebala imati na sam nastavni proces od osnovne do srednje škole. Nadalje u svojem izlaganju naglasio je ideju kako svi sudionici nastavnog procesa moraju težiti svojim najboljim ostvarenjima. Drugo predavanje za osnovne škole održala je Dr. Daniele Moore sa Simon Fraser Sveučilišta u Kanadi s temom – Plurilingual Education in primary schools: Connecting the dots, why and how? U svom izlaganju Dr. Moore predstavila je rezultate dugogodišnjih istraživanja koja je provodila u različitim dijelovima svijeta. Predavanje je bilo prožeto velikim brojem zanimljivih primjera. Za srednje škole drugo predavanje je održala kolegica Livija Pribanić, profesor savjetnik koja je kolegama približila novo izdanje ZEROJ-a i njegovu povezanost s novim elementom vrednovanja. Treće predavanje za srednje škole održala je Dr. Maria Stathopoulou s National Technical University of Athens u Grčkoj s temom – The METLA project: suggestions for developing & assessing learners’ cross-linguistic mediation skills and strategies – From the ‘what’ to the ‘how’ U svom izlaganju predstavila je METLA projekt koji provodi Europski centar za moderne jezike u Grazu. Tema je bila aktualna za naše nastavnike, jer se bavi razvojem vrednovanja novog elementa (Posredovanje). Za osnovne škole treće predavanje održala je kolegica Livija Pribanić, profesor savjetnik kroz koje je naglasila da je bitno posredovanje uključiti u nastavni proces već od osnovne škole iako se ono na toj razini obrazovanja još ne vrednuje, ali na taj način stvaramo temelje kod učenika za nastavak školovanja u srednjoj školi. Četvrto predavanje za osnovne škole održala je prof. dr. Sílvia Melo-Pfeifer sa Sveučilišta u Hamburgu u Njemačkoj s temom – The early bird catches the worm?: developing intercultural and plurilingual competences in the primary school. From theories to practices. U svom izlaganju profesorica Melo-Pfeifer nadovezala se na predavanje dr. Moore i pokušala osnažiti naše učitelje kako teoriju pretvoriti u praksu u svojoj učionici. Za srednje škole, četvrto završno predavanje održao je Bob Dingen iz Velike Britanije s temom – The need for language trainers to develop their capabilities in soft skills and the implications of this for classroom practice and undertaking certification programmes Fierce Conversations, an accredited management training programme which is designed explicitly for ELT practitioners in cooperation with Fierce Inc in the USA. U svom izlaganju kolega Bob iz Velike Britanije upoznao nas je s trendovima stručnog usavršavanja u koje se uključuju kolege nastavnici iz cijelog svijeta. Plenarni dio stručnog skupa kroz kratki sažetak dana zatvorio je Davor Černi, viši savjetnik za engleski jezik, te je ujedno najavio i seriju webinara koji su sastavni dio ovog usavršavanja.

Od 20. rujna do 30. rujna održana je serija webinara prema planiranom rasporedu.

Evaluacija

(docx: 394,67 KB)

Preuzmi