Objave / 13. svibnja 2019.

Najava stručnog skupa Holokaust kao početna točka II.

Od 9. do 11. srpnja 2019. godine u Trstu (Republika Italija) održat će se stručni skup  Holokaust kao početna točka II. za učitelje i nastavnike koji se bave poučavanjem i učenjem ove teme. Organizator je Šoa memorial (Memorial de la Shoah) iz Pariza u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, slovenskim Zavodom za školstvo (Zavod Republike Slovenije za šolstvo) te talijanskim Ministarstvom obrazovanja, znanosti i istraživanja (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

Ovaj stručni skup predstavlja nastavak suradnje organizatora i partnera projekta započete u srpnju 2018. Skup će okupiti 50 sudionika iz Republike Hrvatske, Italije i Slovenije. Iz Republike Hrvatske očekuje se 15 učitelja i nastavnika, od kojih je moguća ponovljena prijava samo za dvoje koji su sudjelovali na prvom skupu u Ljubljani u srpnju 2018. a ostalih 13 trebaju biti novoprijavljeni. Radni jezik stručnog skupa je engleski. Troškove smještaja i prehrane snosi Memorial de la Shoah a sudionici sami podmiruju troškove puta. Zainteresirani učitelji i nastavnici mogu se prijaviti na stručni skup preko www.ettaedu.azoo.hr /Poučavanje o holokaustu.