Javna nabava i natječaji / 13. travnja 2022.

Poziv na dostavu ponude za uslugu smještaja i prehrane sudionika državnih Natjecanja iz talijanskoga, francuskoga i španjolskoga jezika 2021./2022.