Javna nabava i natječaji / 13. veljače 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz vjeronauka – vjeronaučne olimpijade 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz vjeronauka – vjeronaučne olimpijade 2020. 

Rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2020. do 10 sati.

 

Poziv za dostavu ponuda (PDF: 107 kb)

Prilog 1. Tehnička specifikacija (DOC: 114 kb)

Prilog 2. Upute o sadržaju ponude (DOC: 50 kb)

Prilog 3. Troškovnik (XLSX: 13.45 kb)