Javna nabava i natječaji / 3. veljače 2023.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja i prehrane sudionika Škole stvaralaštva “Novigradsko proljeće” 2022./2023.