Javna nabava i natječaji / 27. listopada 2021.

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika– poslovnog tajnika

Na temelju čl. 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06), čl. 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje, čl. 7. Pravilnika o radu i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Stručni suradnik/stručna suradnica – poslovni tajnik/poslovna tajnica – 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme u Zagrebu do povratka odsutne radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

Osobe koje se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) i prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – poslovnog tajnika

(docx: 17,29 KB)

Preuzmi

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta stručnog suradnika – poslovnog tajnika

(docx: 13,13 KB)

Preuzmi