Javna nabava i natječaji / 29. rujna 2021.

Natječaj za četiri radna mjesta

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno članku 58. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. (NN, 135/20 i 69/21), Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje

NATJEČAJ

  1. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za stručne suradnike – defektologe u Podružnici Split – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Splitu
  2. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za biologiju i kemiju u Podružnici Rijeka – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Rijeci.
  3. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za umjetničke škole u Odjelu za srednje školstvo u Zagrebu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu
  4. za radno mjesto višeg računovodstvenog referenta/više računovodstvene referentice za obračun plaće u Odjelu pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova, Odsjeku računovodstvenih poslova u Zagrebu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Zagrebu

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, sobveznom naznakom: »Za natječaj« te brojem i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj za četiri radna mjesta

(docx: 21,04 KB)

Preuzmi