Objave / 7. siječnja 2021.

Godina čitanja – 2021. godina

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine podržala je prijedlog Ministarstva kulture i medija da se 2021. godina proglasi Godinom čitanja. poveznica

Budući da je primarna djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje edukacija odgojno-obrazovnih radnika, za savjetnike Agencije za odgoj i obrazovanje 16. studenoga 2020. organizirano je stručno usavršavanje na temelju kojeg će biti predložene teme i organizirani interdisciplinarni stručni skupovi za odgojno-obrazovne radnike koji će im omogućiti stjecanje profesionalnih kompetencija za promicanje čitanja i čitalačke pismenosti djece i mladih. poveznica.

Stoga se u 2021. godini planiraju stručna usavršavanja učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika, ali i interdisciplinarna stručna usavršavanja za učitelje i nastavnike svih predmeta i predmetnih područja te odgajatelja, odgojitelja i stručnih suradnika. Naime, Agencija za odgoj i obrazovanje jedna je od institucija koja je nositelj provedbe Akcijskog plana Nacionalne strategije poticajna čitanja te podržava svojim djelovanjem poticanje čitanja i čitalačke pismenosti djece i mladih.

Svrha i cilj edukacija Agencije za odgoj i obrazovanje, unutar prve točke Akcijskoga plana Nacionalne strategije poticanja čitanja, Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju, jest omogućivanje profesionalnog razvoja i stjecanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika za promicanje sposobnosti čitanja kao jednog od temeljnih preduvjeta cjelovitoga osobnog razvoja svakog pojedinca.