Objave / 11. prosinca 2023.

Erasmus+ program: Poziv za pojedinačnu mobilnost zaposlenika AZOO i zajedničku mobilnost zaposlenika AZOO i voditelja ŽSV u svrhu učenja kroz aktivnosti praćenja rada

Na temelju Erasmus+ akreditacije (2021-1-HR01-KA120-SCH-000047217) a u sklopu Erasmus+ programa Agencija za odgoj i obrazovanje objavljuje Poziv za pojedinačnu mobilnost zaposlenika koordinatora (AZOO) i zajedničku mobilnost zaposlenika koordinatora (AZOO) i zaposlenika članova konzorcija (voditelji ŽSV u školama partnerima članovima konzorcija) u svrhu učenja kroz aktivnosti praćenja rada u svrhu ostvarivanja planiranih strateških ciljeva u okviru Erasmus+ akreditacije u programskom razdoblju 2024./2025.

Agenciji za odgoj i obrazovanje je 2022. godine dodijeljena Erasmus+ akreditacija u području općeg odgoja i obrazovanja na osnovu koje je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Agencije za odgoj i obrazovanje i članova konzorcija u Erasmus+ programu.

Uvjet za mobilnost zaposlenika koordinatora konzorcija u svrhu učenja kroz aktivnost praćenja rada (KKA1) jest da sudjeluju u pripremi, organizaciji i provedbi stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja te obavljanju poslova iz djelatnosti koordinatora konzorcija. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta, rad  prema  modelu  Job shadowing  tj.  praćenje  rada kolega u inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

Za aktivnost zajedničke mobilnosti zaposlenika koordinatora i zaposlenika članova konzorcija u svrhu učenja kroz aktivnost praćenja rada (CKA1) u programskim zemljama, odnosno u odgovarajućim inozemnim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova koji su imenovani voditeljima županijskih stručnih vijeća uz izjavu nadležnog savjetnika/višeg savjetnika AZOO-a o pristanku na zajedničku mobilnost.

U nastavku objavljujemo Pozive i potrebne obrasce za prijavu. Rok za prijavu mobilnosti je 1. veljače 2024. godine.

Poziv/pojedinačna mobilnost-KKA1

(pdf: 216,36 KB)

Preuzmi

Poziv/zajednička mobilnost-CKA1

(pdf: 219,28 KB)

Preuzmi

Obrazac/Izjava savjetnika za zajedničku mobilnost

(docx: 215,23 KB)

Preuzmi

Obrazac/Suglasnost Erasmus škola

(docx: 213,52 KB)

Preuzmi