Objave / 8. studenoga 2021.

Dogovorena suradnja Agencije i HUPE-a na podizanju kvalitete rada odgojitelja, učitelja i nastavnika na raznim programima učenja engleskoga jezika

Nakon dugogodišnje suradnje i podrške u organizaciji godišnje međunarodne konferencije HUPE-a, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatsko udruženje profesora engleskoga jezika odlučili su unaprijediti suradnju te zajednički nastupati i organizirati edukacije i događanja u cilju podizanja kvalitete rada odgojitelja u vrtićima koji rade u programima ranog učenja engleskog kao stranog jezika, učitelja engleskog jezika u osnovnoj školi, nastavnika engleskog jezika u srednjoj školi i nastavnika engleskog jezika u visokoškolskim ustanovama koji predaju engleski jezik struke u Republici Hrvatskoj.

Sporazum o suradnji AZOO-a i HUPE-a potpisale su 4. studenog 2021. godine ravnateljica Agencije dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i predsjednica HUPE-a Anita Jokić. Suradnja između institucija prvenstveno će se odnositi na zajedničke aktivnosti usmjerene edukaciji i cjeloživotnom obrazovanju odgojitelja, učitelja i nastavnika u području engleskoga jezika. Prostora i mogućnosti za razvoj i unaprjeđenje nastave engleskoga jezika unutar sustava obrazovanja Republike Hrvatske zasigurno ima u cijeloj vertikali od vrtića do visokog obrazovanja, istaknule su ravnateljica AZOO-a i predsjednica HUPE-a prilikom potpisivanja sporazuma. Planirano je da savjetnice(i) Agencije i vodstvo HUPE-a surađuju na stručnom usavršavanju odgojitelja u dječjim vrtićima u programima ranog učenja engleskoga jezika te učitelja i nastavnika engleskoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Suradnja će se ostvariti i kroz razvoj i promociju Nacionalnog kurikuluma za predmet Engleski jezik (u osnovnim i srednjim školama) te promociju engleskoga jezika i svih vezanih djelatnosti kroz tiskana izdanja, konferencije, seminare i radionice.