Objave / 15. siječnja 2021.

Djelatnost Agencije obogaćena potpisivanjem ugovora o suradnji za područje geografije

Dugogodišnja uspješna suradnja Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog geografskog društva te Hrvatske geološke ljetne škole okrunjena je 15. siječnja 2020. potpisivanjem ugovora o suradnji.

U ime Hrvatskog geografskog društva ugovor je potpisao predsjednik prof. dr. sc. Danijel Orešić, a u ime Hrvatske geološke ljetne škole dr. sc. Ivo Velić, zaslužni znanstvenik i njen predsjednik. Ugovore je u ime Agencije potpisala ravnateljica dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

Formaliziranjem ove suradnje otvaraju se prilike za produbljivanje i proširivanje aktivnosti usmjerenih prema unaprjeđivanju stručnoga usavršavanja učitelja i nastavnika geografije, kontinuiranoj i sustavnoj brizi za njihov profesionalni razvoj, transfera novih znanstvenih postignuća, omogućavanju stručno-istraživačkih projekata i nadasve povezanosti unutar geografije kao struke.

Suradnja između Hrvatskog geografskog društva i Agencije za odgoj i obrazovanje nastavit će se i u području natjecanja učenika u čemu postoji zajednički interes i težnja za sustavnim pristupom planiranju i organiziranju natjecanja, a time i za promoviranje geografije među učenicima.

Ovakva vrsta suradnje obogaćuje djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje i zasigurno doprinosi kvaliteti njenoga rada.