Objave / 2. studenoga 2020.

Usavršavanje za rad s djecom izloženoj riziku socijalne isključenosti

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, organizirao je u listopadu mjesecu dva stručna skupa u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti – MORENEC“.

Skupovi su bili posvećeni predstavljanju projekta, ključnih teorijskih koncepta, iskustvima u radu s djecom izloženoj riziku socijalne isključenosti, a govorilo se i o pristupačnosti ranog i predškolskog odgoja toj skupini djece u Hrvatskoj.

Na skupu su uz predavače sudjelovali ravnatelji, stručni suradnici i odgojitelji koji su zaposleni u 10 dječjih vrtića u kojima će se provoditi pokusna primjena mjernih instrumenata razvijenih u okviru projekta, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje i članice istraživačkog tima. Robert Cimperman, viši savjetnik za odgoj i obrazovanje djece i učenika s teškoćama u razvoja Agencije za odgoj i obrazovanje, u svom je izlaganju donio pregled na koji način se u RIPOO ustanovama skrbi o djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti. Problematizirano je jesu li ova djeca ustvari djeca s teškoćama, koje su razlike u prepoznavanju i skrbi za ovu skupinu djece i učenika u osnovnoškolskom i predškolskom sustava, iskustva koja su područja skrbi za ovu skupinu djece u RIPOO najproblematičnija te viđenje na koji način se skrb može poboljšati.