Objave / 8. prosinca 2021.

UNICEF-ova konferencija o unaprjeđenju inkluzivnog obrazovanja

Ured UNICEF-a za Hrvatsku, u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje, organizirao je 7. prosinca 2021. godine online završnu konferenciju programa Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi. Voditeljica programa prof. dr. sc. Dejana Bouillet, s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uvodno je istaknula da su krajnji rezultati ovoga dvogodišnjeg programa osiguravanje inkluzivnog okruženja i nastavnih materijala za implementaciju inkluzivnoga inicijalnog obrazovanja odgojitelja na pet visokih učilišta te unaprijeđene kompetencije sveučilišnih nastavnika za implementaciju inkluzivnih strategija, metoda, tehnika i sadržaja u visokoškolskoj nastavi.

Za postizanje tih ciljeva i afirmaciju inkluzivnoga inicijalnog obrazovanja odgojitelja potrebna je uključenost i sinergija svih sudionika u sustavu odgoja i obrazovanja, osiguranje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja svoj djeci, podizanje kvalitete sveučilišnih programa obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja odgojitelja, uvodno su u pozdravnim govorima naglasili Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Siniša Opić, dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Tomislav Paljak, državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanje i Boris Milošević, potpredsjednik Vlade RH-a. Da bi sva djeca, a posebno ona najranjivija, napredovala i jednoga dana postala ravnopravni članovi društva zajedničkim snagama im moramo osigurati mogućnost za obrazovanje, istaknula je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj. Državni tajnik T. Paljak istaknuo je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja radi na povećanju pristupačnosti ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja te na promjenama zakonodavnog okvira.

Agencija za odgoj i obrazovanje intenzivno sudjeluje u promjenama kojima se želi unaprijediti kvaliteta odgoja i obrazovanja, pogotovo ranog i predškolskog odgoja,  naglasila je ravnateljica dr. sc. Dubravka Brezak Stamać. – Želimo stručnim osposobljavanjem odgojno-obrazovnih radnika stvoriti bitne pretpostavke za ravnopravno uključivanje djece s teškoćama i djece ranjivih skupina u svijet njihovih vršnjaka – kazala je ravnateljica i dodala da savjetnici Agencije u suradnji s renomiranim i specijaliziranim institucijama pružaju savjetodavnu i stručnu pomoć odgojno-obrazovnim ustanovama u koje su uključena djeca s teškoćama.

Nakon uvodnog dijela održane su dvije panel-rasprave različitih sudionika u sustavu u sklopu kojih su sudionici rasprave, svatko iz svoje perspektive djelovanja, raspravljali o mogućnostima unaprjeđivanja inkluzivnoga ranog i predškolskog te visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te ulozi svakoga od njih u realizaciji i primjeni ključnih rezultata provedenoga programa. U prvoj panel-raspravi sudjelovala je dr. sc. Dubravka Brezak Stamać koja je zajedno sa Zdenkom Čukelj, načelnicom Sektora za rani predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje MZO-a, Emitom Blagdan, pomoćnicom ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje, izv. prof. dr. sc. Višnjom Raić, prodekanicom za nastavu i studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katjom Heraković, studenticom diplomskoga sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Jelenom Rnjak, odgojiteljicom u DV Grigor Vitez Split, raspravljala o tome kako sustav doprinosi inkluzivnom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.