Objave / 22. rujna 2023.

Suradnja Agencije za odgoj i obrazovanje i Ureda ujedinjenih naroda za prevenciju droge i kriminaliteta

Nakon dvije godine provedbe preventivnog programa LQ Vještine za adolescenciju u osnovnim školama na području Dubrovačko-neretvanske županije, 20. rujna 2023. godine u dubrovačkoj Gradskoj vijećnici održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni brojni primjeri dobre prakse, iskustva učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u njegovu provođenju.

Agencija za odgoj i obrazovanje je u suradnji s Uredom ujedinjenih naroda za prevenciju droge i kriminaliteta 2019. godine započela s pilot-provedbom programa LQ Vještine za adolescenciju, programa koji se nalazi među šest najuspješnijih znanstveno evaluiranih programa socijalno-emocionalnog učenja u svijetu i važan je resurs u očuvanju mentalnog zdravlja, prevenciji nasilja i korištenju psihoaktivnih sredstava kod djece od 12 do 14 godine.

Do 2022. godine osposobljeno je 12 nacionalnih trenera za edukaciju učitelja, a do sad je u program uključeno više od 6 500 učenika. Potaknut dobrim rezultatima programa, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije prije dvije godine je, uz potporu Agencije za odgoj i obrazovanje i u suradnji s Uredom ujedinjenih naroda za prevenciju droge i kriminaliteta, uveo program u sve osnovne škole na području svoje županije.

Na završnoj konferenciji uz visoke predstavnike Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije te Zavoda za javno zdravstvo nazočili su dr. sc. Wadih Maalouf, voditelj Odjela za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju u Uredu ujedinjenih naroda za prevenciju droge i kriminaliteta (UNODC), Žana Glavendekić, voditeljica Ureda ujedinjenih naroda za prevenciju droga i kriminaliteta za jugoistočnu Europu i Matthew Kiefer, međunarodni programski menadžer u Lions clubu, međunarodnoj fondaciji koja značajno financijski podupire UNODC u provedbi kvalitetnih preventivnih programa, Daria Kurtić, v. d. ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje i Jasmina Hamer, predsjednica Hrvatske zajednice osnovnih škola.

Na konferenciji je istaknuto da statistika dosad prikazuje značajne pomake u smanjenju upotrebe alkohola, droga, pušenja i vršnjačkog nasilja kod učenika koji su sudjelovali u programu.