Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Značaj, uloga i kompetencije odgojitelja za primjenu i poticanje vokalnoga glazbenog izričaja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Špansko, Špansko 11, Zagreb

Broj polaznika: 70 sudionika.

Rok prijave: 20. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Boris Klarić, prof., Senka Jurina, koreograf, folklorist, odgojitelji DV-a Tatjane Marinić, Špansko, Petar Pan, Vjeverica, mr. sc. A. Silić

Ciljevi:

  • osvještavanje i produbljivanje znanja o važnosti vokalne glazbene kulture u cjelovitom razvoju djece rane i predškolske dobi,
  • osvještavanje vlastitih sposobnosti i kompetencija;
  • usvajanje osnova za kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje glazbenog konteksta u dječjem vrtiću za vokalno glazbeno izražavanje i stvaranje, usvajanje osnova za uspostavljanje kvalitetne suradnje s drugim ustanovama iz područja kulture, npr. glazbenim školama, umjetničkim galerijama, muzejima itd.;
  • osmišljavanje, planiranje i vođenje istraživanja u području vokalne glazbene umjetnosti u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054