Stručni skupovi / 23. listopada 2015.

Značaj socijalnopedagoških intervencija u obrazovnom sustavu/SKUP SE ODGAĐA

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskoga profila – socijalnim pedagozima zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja (u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima) Karlovačke, Krapinsko-zagorske i zapadnog dijela Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Samobor, Stražnička 14, Samobor

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 28. listopada 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

Ciljevi: sudionici će osvijestiti značaj socijalnopedagoških intervecija u redovnom radu, upoznati se s okvirom rada u sljedećem razdoblju, preporučenom dokumentacijom u radu socijalnih pedagoga, u radioničkim aktivnostima usporedit će svoje snage s radnom svakodnevicom, upoznati potrebe za stručnim usavršavanjem, te uzajamno prezentirati socijalnopedagoške programe.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/278513101/2785131 
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr