Stručni skupovi / 8. kolovoza 2015.

Značaj socijalnopedagoških intervencija u obrazovnom sustavu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima edukacijsko-rehabilitacijskoga profila – socijalnim pedagozima zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja (u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima) Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Medicinska škola Varaždin, Vinka Mađerala 11, Varaždin

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 18. studenoga 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

Ciljevi: sudionici će osvijestiti značaj socijalnopedagoških intervencija u redovnom radu, upoznati se s okvirom rada u sljedećem razdoblju, preporučenom dokumentacijom u radu socijalnih pedagoga,  u radioničkim aktivnostima usporedit će svoje snage s radnom svakodnevicom, upoznati potrebe za stručnim usavršavanjem, te uzajamno prezentirati socijalnopedagoške programe.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr